• " En Jezus zeide tot hen:
  Volgt Mij na, en Ik zal
  maken, dat gij vissers
  der mensen zult worden. "
  Markus 1 vers 17
 • " Onderzoekt de Schriften;
  want gij meent in dezelve
  het eeuwige leven te
  hebben; en die zijn het,
  die van Mij getuigen. "
  Johannes 5 vers 39
 • " Uw woord is een lamp
  mijn voet, en een licht
  voor mijn pad. "
  Psalm 119 vers 105

Agenda seminarium

Wilt u een preekoefeningen van een van onze theologiestudenten bijwonen? Noteer de gegevens uit de tabel in uw agenda, en kom!

lees meer

In september en oktober is er weer gelegenheid om openbare colleges van het HHS te volgen, die georganiseerd worden in...

lees meer

In september en oktober is er weer gelegenheid om openbare colleges van het HHS te volgen, die georganiseerd worden in...

lees meer

Wilt u een preekoefeningen van een van onze theologiestudenten bijwonen? Noteer de gegevens uit de tabel in uw agenda, en kom!

lees meer

Wilt u een preekoefeningen van een van onze theologiestudenten bijwonen? Noteer de gegevens uit de tabel in uw agenda, en kom!

lees meer

Wilt u een preekoefeningen van een van onze theologiestudenten bijwonen? Noteer de gegevens uit de tabel in uw agenda, en kom!

lees meer
 • © hersteld hervormde kerk 2019