Dagelijks Woord

Meer over Publicaties

Preekschets

De eerste zondag van de maand oktober wordt ieder jaar uitgeroepen als de Israëlzondag. In 2020 heeft de commissie Israël het initiatief opgevat om een beknopte preekschets uit te geven, die ter inspiratie en stiumlans zou kunnen zijn voor de prediking en tekstkeuze op deze bewuste zondag. Besloten is om dit ieder jaar een soortgelijke handreiking rondom de Israëlzondag uit te geven. U vindt de reeds uitgegeven preekschetsen hieronder. 

2020 | Gebed om herstel van de wijnstok Israël

2023 | Jesaja 43

  • © hersteld hervormde kerk 2024