Dagelijks Woord

Meer over Nieuws

Symposium ‘De Messiaanse beweging op weg naar volwassenheid!?’

14 april 2023

Hoeveel Messiasbelijdende Joden zijn er eigenlijk in Israël? Welke uitdagingen kent deze beweging? En wat kunnen Nederlandse christenen voor hen betekenen? Op vrijdagmiddag 14 april 2023 organiseren het Centrum voor Israëlstudies en Stichting Messiasbelijdende Joden gezamenlijk een symposium. Het symposium geldt als een nadere kennismaking met Messiasbelijdende Joden in Israël.

Thematiek

Messiasbelijdende Joden zijn Joden die geloven in Jezus als de Messias. In 1999 werd voor het eerst serieus onderzoek gedaan naar het aantal Messiasbelijdende Joden in Israël. Toentertijd werd dat aantal geschat op ongeveer 5000 personen.

Vorig jaar verscheen een uitvoerige update van dit onderzoek. Dit onderzoek is gepubliceerd onder de titel: ‘Jesus-Believing Israelis: Exploring Messianic Fellowships’. In dit boek wordt de recente numerieke groei van de Messiaanse beweging in Israël in kaart gebracht. De onderzoekers stellen dat het aantal messiaanse Joden in Israël in de afgelopen twintig jaar zeker is verdrievoudigd. Daarmee groeit de beweging procentueel harder dan de bevolking van de staat Israël in het algemeen.

Tijdens het symposium verdiepen we ons in de ontwikkeling van de Messiaanse beweging in Israël. Daarbij passeren vragen de revue als: Is de beweging (theologisch) volwassen geworden? Hoe ontwikkelt zich het leiderschap? Wat is de aard van de verschillende Messiaanse gemeenten?

Tijdens het symposium houden we onszelf ook een spiegel voor. We gaan concreet na welke lessen de Nederlandse kerk kan leren van Messiaanse Joden. Ook leggen we de vraag op tafel hoe we als Nederlandse kerken Messiaanse Joden ‘optimaal’ kunnen steunen.

Sprekers

Sprekers op het symposium zijn Alexander Goldberg en dr. Meno Kalisher. Goldberg is directeur van het Caspari Center in Jerusalem. Het Caspari Center geldt als een soort informeel ‘kerkelijk bureau’ van de Joods-Messiaanse beweging. Goldberg schreef samen met zijn collega David Serner de studie ‘Jesus-Believing Israelis: Exploring Messianic Fellowships’.

Dr. Menno Kalisher is voorganger van een van de grootste Joods-Messiaanse gemeenten in Israël (Beit Geulah/Jerusalem Assembly in Jeruzalem). Daarnaast is hij docent van het Israel College of the Bible in Nethanya en auteur van verschillende boeken.

Alexander Goldberg verblijft enkele dagen in Nederland en treedt op als hoofdspreker. Meno Kalisher spreekt ons toe vanuit Israël. Kalisher zal onder meer reflecteren op de bijdrage van Goldberg.

Tijd en plaats

Het symposium wordt gehouden op D.v. vrijdagmiddag 14 april van 13:00 uur tot 17:00 uur in het gebouw van de Christelijke Hogeschool Ede (Oude Kerkweg 100, Ede). Na afloop is er een hapje en een drankje. Het is mogelijk om voorafgaand aan het symposium op eigen kosten een lunch te gebruiken op de CHE.

Deelname aan het symposium is kosteloos en staat open voor iedereen. Aanmelding wordt op prijs gesteld en kan via het aanmeldformulier op de website www.hetcis.nl of door een mail te sturen naar info@hetcis.nl.

De voertaal tijdens het symposium is Nederlands. De lezingen zijn echter in het Engels. Voor vertaling wordt gezorgd via koptelefoons. Mocht u van de vertaling gebruik willen maken, dan kunt u dat aangeven bij uw aanmelding.

De studie van Alec Goldberg en David Serner ‘Jesus-Believing Israelis: Exploring Messianic Fellowships’ is te koop in het Caspari Center in Jeruzalem of te bestellen via de website https://www.caspari.com/product/jesus-believing-israelis/. Er is ook een digitale Kindle-editie beschikbaar via amazon.nl. Tijdens het symposium is er een boekentafel aanwezig met diverse boeken, waaronder een beperkt aantal exemplaren van de bewuste studie.

  • © hersteld hervormde kerk 2023