Dagelijks Woord

Meer over Nieuws

Handreiking 15 november 2020

13 november 2020

Handreiking 15 november 2020

Ondergetekenden hebben voor de kerken een Handreiking opgesteld voor een zondag van verootmoediging en schuldbelijdenis, waarin de kerken uitspreken nalatig te zijn geweest in het opkomen voor de bedreigde Joodse gemeenschap in ons land tijdens de holocaust.

De Handreiking bevat een inleidende tekst, de schuldbelijdenis en een gebed. Ondergetekenden vragen de plaatselijke kerken deze teksten met de gemeente te delen in de kerkdienst op zondag 15 november 2020. Het staat in de vrijheid van de kerken om van de bewoordingen in de inleidende tekst en het gebed af te wijken. Wij vragen wel dringend de tekst van de schuldbelijdenis niet te wijzigen, want we willen hierin met één mond spreken.

Ds R. ter Beek (GKV)
Ds C.P. de Boer (CGK)
Ds L. van Dalen (CGK)
Ds D.J. Diepenbroek (HHK)
Ds R. van de Kamp (HHK)
Ds A.A.A. Prosman (Geref. Bond)
Dr.ir H.J. Schouten (CGK)
Ds J.H. Soepenberg (GKV)
Drs P.J. Vergunst (Geref. Bond)
Ds M.W. Vrijhof (CGK)

Download hier de handreiking

  • © hersteld hervormde kerk 2024