Dagelijks Woord

Meer over Nieuws

Ds. R. van de Kamp: Belangstelling voor Israël groeit in HHK

06 juli 2020

De Hersteld Hervormde Kerk (HHK) zet in op meer aandacht voor Israël. „De belangstelling voor Israël neemt duidelijk toe”, zegt ds. R. van de Kamp, „maar er kan nog veel verbeteren.”

Afgelopen week lanceerde de commissie Israël van de HHK een nieuwe website: hhk.nl/israel. Hierop wordt gecommuniceerd over bezinning op het land, actualiteiten, projecten en ondersteuningsmogelijkheden.

Ds. Van de Kamp, voorzitter van de commissie, deelt mee dat de interesse voor Israël in zijn kerkverband groeit. „Als er een bijeenkomst over Israël gehouden wordt, moeten er steevast stoelen bijgezet worden in de zaal. Door de website willen we de aandacht een slinger geven. Israël is belangrijk. Als je de teksten met beloften voor Israël uit de Bijbel scheurt, houd je weinig van de Bijbel meer over.”

Tegelijkertijd heeft Israël nog niet de aandacht die het zou moeten hebben, vindt hij. „Velen in ons kerkverband zijn nog steeds geneigd om de zegeningen voor Israël te betrekken op de kerk, terwijl ze de straffen wel toepassen op Israël. Dat is selectief. De vervangingstheologie zit dieper dan we denken. We kunnen de teksten van de profeten over Israël niet zomaar toepassen op de kerk. We mogen daarbij niet vergeten dat ze in de eerste plaats voor het volk Israël gelden.”

De website opent met een aandachttrekkende foto van de Rotskoepel. Waarom?

Ds. Van de Kamp: „Het gaat om een bekend beeld van Jeruzalem. De moskee is herkenbaar. Israël is altijd anders dan we denken. We zouden ook kunnen kiezen voor de Klaagmuur, dat beeld is ook herkenbaar.”

De commissie lanceert de website op het moment dat Israël bezig is met annexatieplannen.

„De lancering stond al enige tijd gepland. Wij bemoeien ons niet met politiek. Ik doe ook geen uitspraak over deze plannen van de Israëlische regering. Israëliërs zijn zondaren, net zoals de Nederlanders en de leden van de HHK.”

Hoe gaat het met het project in Dimona?

„Onze kerk steunt Albert en Esther Knoester, die daar in de Negevwoestijn zijn begonnen te pionieren. Zij hebben in de loop van de tijd veel over zich heen gekregen, vooral na de opening van het inloophuis, dat er mede met onze hulp is gekomen. Sinds dit jaar is er een gemeentewerker in Dimona, Igor, die werkt in de kleine, groeiende Messiaanse gemeente. Verder zijn er hier nog diverse projecten in voorbereiding, onder andere in verband met verslavingsproblematiek. Hierover komt later meer naar buiten.”

Hoe staat het met de samenwerking met andere organisaties?

„De kerkelijke verdeeldheid in Nederland werkt tegen ons in Israël. Een voorganger daar zei: „Ik voel me gemangeld door de kerkelijke verdeeldheid in Nederland.” Wij proberen zo veel mogelijk samen te werken, zowel met Nederlandse kerken en kerkelijke organisaties als met interkerkelijke organisaties als Stichting Steun Messiasbelijdende Joden, Steunfonds Israël en Centrum voor Israël Studies. Ook in Dimona werken we samen.”

Bron: Reformatorisch Dagblad

  • © hersteld hervormde kerk 2024