Dagelijks Woord

Meer over Nieuws

Aankondiging nieuw boek Jonathan Edwards

13 juli 2020

Met puriteinse toekomstvisie inzake Israël en de wereld

Jonathan Edwards wordt beschouwd als de grootste theoloog en filosoof die Amerika ooit heeft voorgebracht. Enkele jaren gelden verscheen zijn belangrijke meesterwerk ‘Religieuze Gevoelens’ reeds in onze taal.

DV maart/april 2021 – volgend voorjaar dus – verschijnt de Nederlandse vertaling van één van zijn meest invloedrijke en wijdverspreide werken ‘History of the Work of Redemption’.

Uitgeverij De Banier gaat het werk uitgeven in de serie puriteinse klassieken, met als titel:

De geschiedenis van het heil

In dit boek beschrijft Jonathan Edwards op onnavolgbare wijze hoe het heilsplan van God wordt volbracht in het werk van de verlossing door Jezus Christus. Dit boek is één van de weinige geschriften waar de puriteinse visie op toekomst van Israël en de wereld zo helder wordt weergeven.

Het boek ‘Volk tussen eeuwigheid en eenzaamheid’ van ds. P. den Butter over Israël vond zijn oorsprong en aanleiding in dit boek van Jonathan Edwards.

Ds. P. den Butter schijft in de aanbeveling:  ‘Ook zijn History of the Work of Redemption  heeft zegen gebracht. Over de geschiedenis van Gods heil hield Edwards heel wat preken en vanuit die preken stelde hij later dit boek samen. Persoonlijk ben ik voor de verschijning van dit werk zeer dankbaar. Het heeft mij namelijk bijzonder geholpen in een periode in mijn leven waarin ik probeerde een duidelijk beeld te krijgen van de verschillende aspecten die de Schrift ons laat zien van de gang van Gods heil in de eindtijd.’

  • © hersteld hervormde kerk 2024