Dagelijks Woord

Meer over Nieuws

Zeven misverstanden over de Hamas Israël oorlog

11 oktober 2023

De nieuwsberichten buitelen over elkaar heen. De discussies over het conflict in het Midden-Oosten laaien weer op. Wel of niet de Israëlische vlag hijsen? De beschuldigingen vliegen over en weer. Misschien is het jou ook wel opgevallen op de socials, in de nieuwsberichten van bijvoorbeeld de NOS en uitspraken van sommige politici. Om je in deze verwarrende tijd te helpen het nieuws te duiden, delen we zeven veelgehoorde misverstanden met jullie. Want hoe zit het nu echt?  

1. De reactie van Israël is buiten-proportioneel?
Hamas, dat internationaal beschouwd wordt als een terreurorganisatie en de Gazastrook bestuurt, is begonnen met het afschieten van duizenden raketten op Israël. Daarnaast zijn ze het land binnengevallen en vermoorden en ontvoeren ze op beestachtige wijze onschuldige burgers, vrouwen, baby’s, ouderen, kinderen... Ze ontzien niets en niemand en zijn er enkel op uit dood en verderf te zaaien. Hamas zegt zelf: “The entire planet will be under our law, there will be no more Jews and Christian traitors” (Vert. ‘De hele planet zal onder onze wet vallen, er zullen geen Joodse en christelijke verraders meer zijn’).

Elk land heeft als eerste plicht zijn eigen burgers te beschermen. Dus als duizenden raketten op steden van Israël worden afgevuurd, met als doel burgers te doden, MOET Israël reageren. Zoals elk land zou doen. De Israëlische bevolking schreeuwt wanhopig om een ingrijpen!

2. Waarom vermoordt Israël onschuldige burgers?
Hamas beschiet Israël vanuit overvolle woongebieden, vanuit (kleuter)scholen, ziekenhuizen etc.! Hamas schuilt dus achter zijn burgers en ziet haar eigen burgerslachtoffers als martelaars. Voor hen telt een mensenleven niet, zelfs niet als het hun eigen bevolking betreft. Soms wordt de bevolking zelfs belet om te vluchten. 

Israël daarentegen doet er alles aan om geen burgerslachtoffers te maken. Voordat ze een bombardement uitvoeren op een post van Hamas, waarschuwen ze via telefoon of via een zogenaamde ‘roofknock’ de bevolking om te evacueren. Welk land gaat zo ver in het beschermen van de bevolking van de vijand? Maar helaas komen er ook bij de bombardementen alsnog burgers om het leven. Dat is ongekend tragisch, iets wat helaas ook in elke andere oorlog gebeurt.

En heb je weleens beseft dat bijna 1/5 van de raketten van Hamas in eigen grondgebied terecht komt!? Volgens Israël zijn daardoor door de jaren heen ook vele burgers van Gaza omgekomen. Wie (terecht) met Gaza bewogen is, zou dus Hamas als eerste moeten veroordelen! Besef goed dat HET doel van Hamas is om Israël te vernietigen, daar maken ze geen geheim van.

3. Het is een oneerlijke strijd? Israël is veel sterker
Het klopt dat Israël sterker is en over veel meer middelen beschikt. Het klopt dat Israël schuilkelders heeft voor haar burgers en Gaza niet. Israël zou heel Gaza met de grond gelijk kunnen maken, maar dat doen ze gelukkig niet. Maar stel je eens voor dat Hamas deze mogelijkheid had... Wat zou er dan gebeuren?

Gelukkig heeft Israël schuilkelders en de Irondome, dat heeft veel levens gered. Hamas heeft inderdaad geen schuilkelders voor de bevolking. Hun geld (o.a. door Europa gefinancierd) steken ze helaas niet in de opbouw van Gaza, maar verbruiken ze voor een groot gedeelte aan terreurtunnels richting Israëls grondgebied, raketten en andere vormen van terreur.

Treffend wordt weleens gezegd: ‘Als de Arabieren hun wapens neerleggen, zal er vrede zijn. Als Israël zijn wapens neerlegt, zal er geen Israël meer zijn’. De daden van Hamas zijn geen kwajongensstreken, maar Hamas is een terreurorganisatie, uit op dood, verderf en vernietiging.

4. De mensen in Gaza zitten opgesloten. Logisch dat men voor vrijheid strijdt?!
Vijfentwintig jaar geleden, toen Israël nog betrokken was in Gaza, was Gaza veel opener, werkten veel Gazanen in Israël en konden ze vanuit Gaza bij wijze van spreken zo naar het strand in Tel Aviv (Israël) gaan.

Onder internationale druk heeft Israël in 2005 zijn eigen Joodse nederzettingen in Gaza met geweld ontruimd en weggehaald. Israël is toen helemaal teruggetrokken uit Gaza en kreeg daar helaas oorlog voor terug. Sinds Gaza onder volledige verantwoording van Hamas staat, is het alleen maar bergafwaarts gegaan. Israël, maar ook Egypte, hebben voor hun eigen veiligheid de grenzen geblokkeerd. Als er geen geweld meer zou zijn, zou Israël graag de grenzen opengooien. Als er één volk is dat nooit meer in een getto, omringd door dichte grenzen wil leven, zijn het de Joden.

En wist je dat veel humanitaire hulp, zoals voedsel, gewoonweg geweigerd wordt door Hamas? Zij houden hun bevolking liever arm en onderdrukt, dat geeft hen een extra voedingsbodem voor haat en strijd.

Er is geen strijd gaande om meer vrijheid, want zij onderdrukken hun eigen bevolking en buiten hen uit. Dit is een strijd om Israël wereldwijd van de aardbodem weg te vegen.

5. Maar het hoofdprobleem is de bezetting van Palestina door Israël
​Wie de geschiedenis kent, weet dat er door de eeuwen heen nooit sprake is geweest van een Palestijns volk. Drieduizend jaar geleden was het land al van het koninkrijk Israël onder koning David. ‘Palestina’ is de naam die de Romeinse keizer Hadrianus 1900 jaar geleden bedacht voor het gebied, nadat de Joden uit het land werden verjaagd. Deze naam is later overgenomen door de Britten. Sinds die tijd is men iedereen die in het land woonde ‘Palestijn’ gaan noemen. Zo had je 100 jaar geleden Joodse Palestijnen en Arabische Palestijnen.

Palestina was dus niets meer dan een naam voor een gebied. Pas de laatste halve eeuw hebben de Arabieren in Israël deze naam als een natie/volksnaam overgenomen. Daarnaast komen veel van de huidige bewoners uit Jordanië en de omliggende Arabische buurlanden.

Ook is het goed om te beseffen dat er altijd door de hele geschiedenis heen Joden in Palestina zijn blijven wonen. Hoewel de Israëlieten opgejaagd door hun vijanden over de hele wereld zijn verspreid, hebben er altijd nakomelingen van Jakob - die door God Israël werd genoemd - in het land gewoond. En opgejaagd door het toenemende antisemitisme keren ze er nu ook naar terug

6. Maar Israël heeft Oost-Jeruzalem en de Palestijnse gebieden toch veroverd en bezet in 1967?!
Dat klopt. Maar op wie? Dat wordt nooit verteld. Er wordt gesuggereerd dat Israël dit afgepakt zou hebben van de Palestijnen, maar Israël heeft het veroverd op de Jordaniërs. En dit gebeurde nadat de Jordaniërs in 1967 de Joodse staat aanvielen samen met Egypte en Syrië.

Nogmaals een stukje geschiedenis...
Jordanië had in 1948 deze gebieden veroverd en bezet; een illegale bezetting die zelfs door de Arabische landen niet eens erkend werd! Dat wordt niet vermeld in het nieuws. En voor die tijd? Voor 1948 viel het gebied - aangeduid met Palestina - onder Brits Mandaat. Dus Israël heeft in 1967 een eind gemaakt aan de illegale bezetting door Jordanië. En in tegenstelling tot Jordanië (dat het gebied in 1948 gelijk ‘Judenrein’ maakte en alle synagoges in de Oude Stad van Jeruzalem verwoestte) laat Israël de inwoners, waaronder Arabieren, er gewoon wonen. 21% van de bevolking is Arabisch.

Daarnaast heeft Israël zich in 2005 teruggetrokken uit Gaza. Er is dus geen sprake van bezetting van dit gebied door Israël. Toen in 2007 Hamas de verkiezingen won en aan de macht kwam, bracht Israël uit zelfbescherming een blokkade aan langs de grens met Israël.

7. Wat moet ik hiermee? Kan ik niet gewoon neutraal blijven?
Als een terroristische organisatie, gesteund door Iran, erop uit is een complete bevolkingsgroep van de aardbodem weg te vegen... Kun je dan neutraal blijven?

Als zij eveneens beweren de wereld vrij te maken van christenen. Gaat het jou dan niets aan wat er gebeurt?

Als de beveiliging van Joden in Nederland moet worden opgeschroefd vanwege dit oplaaiende geweld elders... Als er auto’s met Palestijnse vlaggen toeterend door de straten van de grote steden in ons land rijden en er snoepjes uitgedeeld worden aan kinderen... Kunnen wij dan onze ogen sluiten voor wat er hier gebeurt?

En de Palestijnse christenen dan? En al die onschuldige burgers?
Zij lijden net zozeer als het Joodse volk onder deze golf van haat en terreur. Wij zijn tégen de terreur van organisaties als Hamas en staan achter Israël.

Bidt voor vrede voor zowel Jood als Palestijn.

 

  • © hersteld hervormde kerk 2024