Dagelijks Woord

Meer over Giften

Hoofdfonds

U kunt zich bijzonder verbonden weten met een project van de Hersteld Hervormde Kerk. Wellicht bent u in het verleden bij een van de projecten betrokken geweest of heeft u een bijzondere wens voor de besteding van uw nalatenschap. Hiervoor kan een zogenoemd fonds op naam opgericht worden. Hiervoor kiest u tijdens uw leven een ‘hoofdfonds’. Dit kan een van de commissies binnen de kerk zijn. Vervolgens kiest u een project als doelstelling van het fonds op naam. De doelstelling van het project moet passen binnen de doelstelling van het hoofdfonds. Ook na uw overlijden zal uw nalatenschap dan besteed worden aan het werk dat u het meest aan het hart heeft gelegen.

Een dergelijk fonds wordt door de Hersteld Hervormde Kerk beheerd. Een fonds op naam moet bij leven worden vastgelegd in een notariële akte. De kosten hiervoor worden door de HHK gedragen.

Wanneer u ervoor kiest een fonds op naam op te richten, kan dit alleen wanneer er bij leven contact over is opgenomen met het kerkelijk bureau. 

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit