Dagelijks Woord

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW)

Van het Interkerkelijk Contact Orgaan in Overheidszaken (CIO) ontvingen we onderstaand bericht:

Noodmaatregelenpakket
In verband met de crisis heeft de overheid een noodmaatregelenpakket beschikbaar gesteld. Zie hiervoor de website van de Rijksoverheid: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-per-onderwerp/financiele-regelingen/now 

Op deze pagina staat o.a. het volgende:
Vallen kerkgenootschappen als werkgever ook onder de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW)?
Ja, kerkgenootschappen kunnen ook een beroep doen op de NOW, indien zij aan de voorwaarden voldoen, waaronder een omzetverlies van tenminste 20%.

Het CIO wil hierbij het volgende in overweging meegeven dat deze maatregelen bedoeld zijn voor nood. Het past de kerkelijke wereld om niet voorop te lopen in het ontvangen van steun van de overheid.

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit