Dagelijks Woord

Meer over Kerk

Brede moderamina classicale vergaderingen

Classis Noord

Preses: ds. IJ.R. Bijl
Scriba: J. Gouman > scriba@hhggenemuiden.nl 

Classis Noord-Veluwe

Preses: ds. J. Joppe
Scriba: G. Bouw > g.bouw@hhgnijkerk.nl 

Classis Midden

Preses: ds. A. Vlietstra
Scriba: Th. F. Roest jr. > tf.roest@kliksafe.nl

Classis West

Preses: ds. B.D. Bouman
Scriba: Jac. van Dam > scriba.classis-west.hhk@kliksafe.nl

Classis Zuid-West

Preses: ds. J.C. den Ouden
Scriba: ds. A.S. Middelkoop > scribaclassiszw@gmail.com  

Classis Zuid-Oost

Preses: ds. P. Verhaar
Scriba: ds. P.D. van den Boogaard > scribaclassiszuidoost@hhk.nl 

  • © hersteld hervormde kerk 2023

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit