Dagelijks Woord

Meer over Kerk

Brede moderamina classicale vergaderingen

Classis Noord

Voorzitter: ds. IJ.R. Bijl
Secretaris: J. Gouman > scriba@hhggenemuiden.nl 

Classis Noord-Veluwe

Voorzitter: ds. M. van Reenen
Secretaris: G. Bouw > g.bouw@hhgnijkerk.nl 

Classis Midden

Voorzitter: ds. A. Vlietstra
Secretaris: Th. F. Roest jr. > tf.roest@kliksafe.nl

Classis West

Voorzitter: ds. B.D. Bouman
Secretaris: C. Rademaker > scriba.classis-west.hhk@solcon.nl

Classis Zuid-West

Voorzitter: ds. J.C. den Ouden
Secretaris: ds. A.S. Middelkoop > scribaclassiszw@gmail.com  

Classis Zuid-Oost

Voorzitter: ds. P. Verhaar
Secretaris: ds. P.D. van den Boogaard > scribaclassiszuidoost@hhk.nl 

  • © hersteld hervormde kerk 2023

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit