• " En hetzij dat een lid lijdt,
    zo lijden al de leden mede
    "
    1 Korinthe 12 vers 26

Meer over FAQ

Samenstelling en taken diaconie

Is er een voorbeeldtaakomschrijving voor een diaconie beschikbaar?
Een voorbeeldtaakomschrijving is te downloaden op de website. Belangrijk is om vast te leggen wie wat doet, zodat elke diaken weet wat zijn taken zijn.

Zoals gebruikelijk bestaat onze diaconie uit een voorzitter en een secretaris. Door een wisseling in de diaconie, hebben wij  het voornemen om de taken wat meer te verdelen. Is het mogelijk om naast een voorzitter en een secretaris ook een penningmeester te benoemen?
Ja, dit kan. Een diaconie kan in overleg de taken verdelen en ook een penningmeester (‘administrerend diaken’) aanwijzen. In de kerkorde staat hier het volgende over vermeld (ordinantie 15, hoofdstuk 2, artikel 7):
1. Het college verdeelt de verdere diaconale werkzaamheden in onderling overleg tussen zijn leden.
2. De administratie van het college van diakenen wordt gevoerd door de administreren diaken, die in het bijzonder is belast met - het bijhouden van de boekhouding, - het doen van ontvangsten en uitgaven, en - hetgeen hem verder bij besluit van het college van diakenen ter zake mocht worden opgedragen.
3. De administrerend-diaken geeft aan het college van diakenen en dit college geeft aan de kerkenraad de gevraagde inlichtingen.

  • © hersteld hervormde kerk 2024