• " En hetzij dat een lid lijdt,
    zo lijden al de leden mede
    "
    1 Korinthe 12 vers 26

Meer over FAQ

Diaconale initiatieven

Als gemeente willen wij een graag hulpdienst opzetten. Denk hierbij aan praktische hulp voor gemeenteleden die in het ziekenhuis verblijven of andere zorgen hebben. Hebt u tips?
Van belang is om het werk te verdelen over meerdere personen, ervoor te zorgen dat duidelijk is welk ondersteuning geboden wordt en de diaconie bij de plannen te betrekken. Daarnaast kunt u contact opnemen met de NPV. De NPV biedt ondersteuning aan kerken bij het opzetten en runnen van een thuishulpproject, zie ook: https://npvzorg.nl/kerkelijkethuishulp. Meer tips kunt u vinden in de brochure mantelzorgondersteuning.

Hoe kunnen wij binnen de gemeente aandacht geven aan diaconaat en gemeenteleden betrekken bij het werk?
In de praktijk van de diaconale gemeente kom je veel verschillende zaken, maar ook veel verschillende mensen tegen. Elkaar een gouden tip geven is dan ook lastig! U kunt bijvoorbeeld ouderen laten bezoeken door jongeren uit de gemeente. Of een inzamelactie organiseren voor de voedselbank. Vraag ook aandacht voor het werk van de diaconie, bijvoorbeeld tijdens een gemeenteavond of door middel van een bericht in de kerkbode. 

  • © hersteld hervormde kerk 2024