• " En hetzij dat een lid lijdt,
    zo lijden al de leden mede
    "
    1 Korinthe 12 vers 26

Meer over FAQ

Huiselijk geweld en kindermishandeling

Ik heb het gevoel dat het niet goed zit bij een gezin uit de gemeente, maar kan dit niet concreet maken. Wat kan ik doen?
U hebt een concrete situatie voor ogen waarin u signalen ontvangt van onveiligheid of een onderbuikgevoel heeft die u moeilijk concreet kunt maken. Wat te doen in zo’n situatie? Stelt u eens voor dat desbetreffende persoon over 10 jaar bij u komt en u vraagt waarom u niets gedaan hebt terwijl u ervan af wist.

Heeft u advies nodig of een vraag hoe om te gaan met een (probleem)situatie in uw gemeente of bredere kennissenkring? Neem dan contact op met een aandachtsfunctionaris van Schuilplaats, De Vluchtheuvel of het Ds. G.H. Kerstencentrum voor advies. Zij zijn er voor hulpvragers, familieleden, docenten, ambtsdragers, gemeenteleden en jeugdwerkers.

Meer informatie en de contactgegevens vindt u hier.

  • © hersteld hervormde kerk 2024