mannenbond

Meer over Toogdag

Toogdag

Jongemannendag 2019 - zaterdag 25 mei te Kesteren

De Mannendag voor onze Jongeren wordt gehouden op: Zaterdag 25 mei 2019 van 10:00 – 12:30 uur te Kesteren.
Onderwerp: Gasten en vreemdelingen op aarde
Referaat vanuit Bijbels theologisch perspectief: ds. W. Nobel te Kesteren
Referaat vanuit Bijbels praktisch perspectief: ds. R.W. Mulder te Montfoort.
Ter afsluiting van deze ochtend wordt u een broodje aangeboden.
Er zijn geen kosten aan verbonden. Wel is er een collecte voor de onkosten.
Voor vragen etc. kunt u contact opnemen met dhr. A.J. Beekman - mannenbond@hhk.nl
Voor al onze voornemens geldt: Deo volente.

Toogdag 2019

De Toogdag wordt gehouden op: Zaterdag 19 oktober 2019 te Lunteren.
De opening is om 10:30 uur. Vanaf 10:00 uur is er ontvangst met een kopje koffie, thee en cake. Uiterlijk 15:15 uur hopen we huiswaarts te keren.
Onderwerp: De Dordtse Leerregels
Spreker: ds. A. Vlietstra te Harskamp
Spreker: ds. M. van Sligtenhorst te Achterberg
Titels van de referaten volgen nog.
In de pauze wordt u een broodje aangeboden.
Er zijn geen kosten aan verbonden. Wel is er een collecte voor de onkosten.
Voor vragen etc. kunt u contact opnemen met de secretaris dhr. K. van den Herik - mannenbond@hhk.nl
Voor al onze voornemens geldt: Deo volente.

  • © hersteld hervormde kerk 2019