Dagelijks Woord

Meer over Toerusting

Toerustingsochtend ambtsdragers

De werkgroep toerusting ambtsdragers (leden: ds. D. Heemskerk, ds. P.C. Hoek, oud. W. de Kloe, J. ten Klooster) heeft de eerste voorbereidingen getroffen voor het organiseren van de praktische toerustingsdag voor predikanten en ouderlingen. Deze dag zal in het kerkgebouw van de HHG te Putten worden gehouden op de ochtend van D.V. zaterdag 10 september 2022. De dag begint om 09.30 uur. De sluiting is om 12.30 uur.

Het programma ziet er als volgt uit: 

 • 09.00 uur - inloop met koffie / thee 
 • 09.30 uur - opening en meditatie door ds. D. Heemskerk
 • 09.55 uur - workshopronde 1 
 • 10.55 uur - pauze
 • 11.15 uur - workshopronde 2 
 • 12.15 uur - gezamenlijke afsluiting door ds. D. Heemskerk
 • 12.30 uur - gelegenheid om de lunch te gebruiken 

Er kan uit één van de volgende workshops een keuze gemaakt worden: 

 • geestelijke depressiviteit door oud. W. Petersen
 • pastoraat rondom stervensbegeleiding door ds. P.C. Hoek
 • huwelijkstoerusting door Paradijsbloem huwelijkstoerusting
 • omgang met problematiek rond homoseksualiteit door ds. M. van Sligtenhorst
 • kerkelijke structuur (wat is de Hervormde kerkstructuur) en taak van ouderlingen door ds. P.D. van den Boogaard
 • seksueel misbruik door het Meldpunt Seksueel Misbruik
 • het huisbezoek door oud. W. de Kloe 
 • In gesprek met jongeren door oud. H. van Ee

Aanmelding voor deze ochtend en inschrijving voor twee workshops naar keuze kan tot D.V. dinsdag 6 september, door een e-mail te sturen naar bureau@hhk.nl of via deze link

Voor diakenen zal separaat toerustingsdagen worden georganiseerd op D.V. 3 en 10 september. 

 

 

 • © hersteld hervormde kerk 2022

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit