Dagelijks Woord

Meer over Toerusting

Toerustingsochtend ambtsdragers

Toerustingsochtend ambtsdragers

De werkgroep toerusting ambtsdragers (leden: ds. D. Heemskerk, ds. P.C. Hoek, oud. W. de Kloe, J. ten Klooster) heeft de eerste voorbereidingen getroffen voor het organiseren van de jaarlijkse toerustingsdag voor ambtsdragers. Deze dag zal opnieuw in het kerkgebouw van de HHG te Lunteren worden gehouden op de ochtend van D.V. zaterdag 19 februari 2022. De dag begint om 09.15 uur. De sluiting is om 12.30 uur, waarna desgewenst uw zelf meegebrachte lunch genuttigd kan worden.

Op de toerustingsochtend zal ds. D. Heemskerk een meditatie houden over ‘Bijbelse bevinding’. Ds. P.C. Hoek zal spreken over ‘Prediking als bediening der verzoening’. Na de lezingen is er gelegenheid om workshops te volgen. Het is de bedoeling dat alle deelnemers een workshop volgen naar aanleiding van de gehouden lezingen. Deze workshops worden geleid door ds. IJ.R. Bijl, ds. D. Heemskerk, ds. P.C. Hoek, oud. W. de Kloe en ds. J.A. Kloosterman.

Aanmelding voor deze ochtend kan door een e-mail te sturen naar bureau@hhk.nl of via onderstaand formulier.

Daarnaast zal op D.V. 29 april een avond georganiseerd worden met praktische workshops. Nadere berichtgeving hierover zal nog volgen.

Functie *
predikant diaken ouderling
  • © hersteld hervormde kerk 2022

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit