• " En hetzij dat een lid lijdt,
    zo lijden al de leden mede
    "
    1 Korinthe 12 vers 26

Meer over Financiën

Publiceren jaarcijfers

Kunt u aangeven naar welk emailadres van de GDC de jaarrekening gestuurd kan worden?
U kunt de gegevens sturen naar diaconaat@hhk.nl

Kan/mag de jaarrekening ook eerst door de onafhankelijke deskundige en kerkenraad worden vastgesteld en hierna met de GDC worden gedeeld? (Mits die voor 1 mei is gedaan)
Dit is het gewenste traject: eerst interne controle en vaststelling door de kerkenraad, en dan als laatste opsturen naar de GDC. Zoals verwoord in ord. 15, artikel 26. Aan GDC wordt een afschrift van de goedgekeurde jaarrekening toegezonden.

Hebben enkel eigen gemeenteleden recht van inzage? Mag moet deze vrij toegankelijk zijn of mag dit ook enkel op afspraak zijn?
Ja, alleen eigen gemeenteleden hebben recht van inzage. Na vaststelling door de kerkenraad is het nodig om in het kerkblad aan te kondigen dat de jaarrekening vijf werkdagen ter inzage ligt. Het maakt niet uit bij wie de jaarrekening ter inzage ligt. Ieder gemeentelid mag vervolgens de jaarrekening inzien. Dit mag evt. op afspraak, mits dit duidelijk gecommuniceerd is. Sommige gemeenten kiezen ervoor de jaarrekening ter inzage te leggen op het moment dat er bijvoorbeeld collectebonnen verkocht worden, of tijdens een gemeenteavond.

Momenteel hebben wij geen samengevatte publicatie in het kerkblad, welke gegevens zou dit moeten bevatten?
Zie voorbeeld.

Is het ook toegestaan om geen publicatie in het kerkblad te doen maar deze toe te lichten op een gemeenteavond?
Kerkordelijk is het verplicht om een samenvatting in de kerkbode of in een andere orgaan van de gemeente te publiceren. Toelichting op een gemeenteavond is goed, maar is niet verplicht.

Dient de publicatie/gemeenteavond voor een bepaalde datum plaats te vinden?
Zo snel als mogelijk na de vaststelling door de kerkenraad. Dus zo snel als mogelijk na 1 mei.

  • © hersteld hervormde kerk 2022