• " En Jezus zeide tot hen:
  Volgt Mij na, en Ik zal
  maken, dat gij vissers
  der mensen zult worden. "
  Markus 1 vers 17
 • " Onderzoekt de Schriften;
  want gij meent in dezelve
  het eeuwige leven te
  hebben; en die zijn het,
  die van Mij getuigen. "
  Johannes 5 vers 39
 • " Uw woord is een lamp
  mijn voet, en een licht
  voor mijn pad. "
  Psalm 119 vers 105

Meer over Nieuwsbrieven

HHS-nieuwsbrief voor docenten en studenten

Op het Hersteld Hervormd Seminarium worden regelmatig nieuwsbrieven onder docenten en studenten verspreid. Hieronder kunt u de nieuwsbrieven lezen (de rubriek met persoonlijke gegevens van docenten en studenten is niet gepubliceerd). Via deze nieuwsbrieven kunt u op de hoogte blijven van het wel en wee van het Hersteld Hervormd Seminarium. 

Nieuwsbrief HHS 1.1 september 2013
Nieuwsbrief HHS 1.2 december 2013
Nieuwsbrief HHS 1.3 januari 2014
Nieuwsbrief HHS 1.4 mei 2014
Nieuwsbrief HHS 1.5 juli 2014
Nieuwsbrief HHS 2.1 december 2014
Nieuwsbrief HHS 2.2 januari 2015
Nieuwsbrief HHS 2.3 april 2015
Nieuwsbrief HHS 3.1 december 2015
Nieuwsbrief HHS 3.2 maart 2016
Nieuwsbrief HHS 3.3 juni 2016
Nieuwsbrief HHS 4.1 september 2016
Nieuwsbrief HHS 4.2 december 2016
Nieuwsbrief HHS 4.3 april 2017
Nieuwsbrief HHS 4.4 juli 2017
Nieuwsbrief HHS 5.1 oktober 2017
Nieuwsbrief HHS 5.2 januari 2018
Nieuwsbrief HHS 5.3 april 2018
Nieuwsbrief HHS 5.4 juli 2018

 

 

 • © hersteld hervormde kerk 2018

Ontwerp en realisatie: