Meer over Kerkplein

Werkgroep Eredienst & Organist

Welkom op de webpagina van de Werkgroep Eredienst & Organist. De werkgroep wil zich inzetten om kerkbreed (meer) liturgische bewustwording te creëren, om hulp te bieden aan beginnende organisten en om gevorderde organisten te inspireren. De basis voor de realisatie van deze doelen is de jaarlijkse organistendag. Verder is de werkgroep vraagbaak voor vragen op het gebied van orgelbouw, aanstelling van organisten en neemt ze ook haar adviserende rol ten aanzien van organisten en kerkvoogdijen/kerkenraden serieus.

Meer informatie
Organistendag: lees de verslagen en lezingen terug van eerdere organistendagen.
Advies: hebt u advies nodig over orgelspel of orgelbouw? Vraag het de werkgroep.
Samenstelling: meer informatie over de samenstelling van de werkgroep.

Eerst volgende activiteit

HHK-organistendag 2017
Zaterdag 28 januari 2017 vind de jaarlijkse HHK-organistendag plaats.
Harm Hoeve en Dick Sanderman zijn de gastorganisten op de jaarlijkse organistendag van de Hersteld Hervormde Kerk. Onder het thema ‘Veelkleurigheid: vriend of vijand’ laten Hoeve en Sanderman de keuzes horen die zij maken bij het begeleiden van de gemeentezang. En zij vertellen organisten, predikanten, ambtsdragers en kerkvoogden wat kwaliteit voor hen betekent. Dr. P.C. Hoek vraagt zich in zijn bijdrage af hoe organisten het beste kunnen omgaan met verschillen in hun team.

De organistendag wordt gehouden in de Bethelkerk in Lunteren (Schaepmanstraat 2). Organisten, predikanten, ambtsdragers en kerkvoogden van alle kerkverbanden zijn van harte welkom! Het programma duurt van 10.00 uur – 13.00 uur. De toegang is gratis, er is wel een collecte voor de onkosten.

  • © hersteld hervormde kerk 2017

Ontwerp en realisatie:

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit