• " En Hij zeide tot
  hen: Gaat heen in
  de gehele wereld,
  predikt het Evangelie
  aan alle kreaturen. "
  Markus 16 vers 15
 • " En in Zijn Naam
  gepredikt worden
  bekering en vergeving der
  zonden, onder alle volken,
  beginnende van Jeruzalem.
  En gij zijt getuigen van
  deze dingen. "
  Lukas 24 vers 47 en 48
 • " Jezus dan zeide wederom
  tot hen: Vrede zij ulieden,
  gelijkerwijs Mij de Vader
  gezonden heeft, zende
  Ik ook ulieden. "
  Johannes 20 vers 21

Welkom

 • 26 apr2017

  Cursus Evangelisatie: een impressie van een lesdag

  Tijdens de cursus Evangelisatie staat één zaterdag de 'Vraag van het...

  lees meer
 • 11 apr2017

  Evangelisatiewerk De Bijlmer

  Al ruim vijftien jaar wordt er door Stichting Evangelisatie Sjofar (SES) iedere eerste zaterdag...

  lees meer
 • 04 apr, 2017

  Cursus evangelisatie

  Wie herkent het niet? Regelmatig een verlangen hebben om het evangelie uit te dragen, maar toch telkens zoveel schroom te...

  lees meer
  04 apr2017
 • 09 mrt, 2017

  Bijna beschikbaar! Kinderevangelisatie- methode BIJ DE HAND

  Veel kinderen in Nederland hebben nog nooit gehoord over de Heere Jezus. De noodzaak om kinderen te bereiken met het Evangelie...

  lees meer
  09 mrt2017
 • 08 mrt, 2017

  Verhuizing Het Bijbelhuis

  Sinds 1 februari wordt bij het evangelisatiewerk in Den Helder gebruik gemaakt van een nieuwe locatie. 

  lees meer
  08 mrt2017
 • 17 feb, 2017

  Terugblik evangelisatiedag

  Op zaterdag 11 februari vond in Woudenberg de jaarlijkse evangelisatiedag plaats.

  lees meer
  17 feb2017
lees alle nieuwsberichten

Evangelisatiedag 2017

bekijk alle albums
 • © hersteld hervormde kerk 2017

Ontwerp en realisatie: