• " En Hij zeide tot
  hen: Gaat heen in
  de gehele wereld,
  predikt het Evangelie
  aan alle kreaturen. "
  Markus 16 vers 15
 • " En in Zijn Naam
  gepredikt worden
  bekering en vergeving der
  zonden, onder alle volken,
  beginnende van Jeruzalem.
  En gij zijt getuigen van
  deze dingen. "
  Lukas 24 vers 47 en 48
 • " Jezus dan zeide wederom
  tot hen: Vrede zij ulieden,
  gelijkerwijs Mij de Vader
  gezonden heeft, zende
  Ik ook ulieden. "
  Johannes 20 vers 21

Meer over Materialen

Folder- en evangelisatiemateriaal

Om het evangelisatiewerk in uw gemeente praktisch handen en voeten te geven zijn er diverse soorten folders ontwikkeld. Ook kunt u tegen een gereduceerde prijs Bijbels, een voorbeeld Bijbelcursus, etc. bestellen Daarnaast zijn er voor diverse doelgroepen (denk hierbij aan jongeren en kinderen) weggeefboekjes en flyers beschikbaar. Ook is er toerustingsmateriaal te downloaden of te bestellen voor evangelisatiecommissies en leidinggevenden.

Nieuwe werkwijze
Door de toenemende vraag lopen de kosten voor de aanschaf en het beheer van het materiaal op. Daarnaast wordt met regelmaat de vraag gesteld of er contactgegevens toegevoegd kunnen worden aan de folders. Dit laatste is alleen mogelijk tegen een vergoeding.

Om gemeenten goed van dienst te kunnen blijven zijn en om tegelijkertijd de kosten beheersbaar te houden, is gekozen om vanaf 1 februari 2017 te gaan werken met een nieuwe werkwijze. Van alle folders kunt u een pfd-drukbestand opvragen via depot.evangelisatie@hersteldhervormdekerk.nl om af laten drukken bij een drukkerij naar keuze. Denk hierbij bijvoorbeeld aan uw huisdrukker voor de kerkbode. Op internet zijn er diverse (goedkope) drukkers te vinden. Het kerkelijk bureau werkt voor de ontwikkeling van evangelisatiefolders samen met drukkerij AMV (Lunteren). Daarnaast zijn er contacten met drukkerij Verloop (Alblasserdam, www.verloop.nl). De contacten met deze drukkers zijn goed en ook hier kunt u uw folders laten drukken.

Reservering Bijbelkiosk
Om evangelisatie op markten en braderieën te ondersteunen heeft de landelijke commissie evangelisatie een marktwagen ingericht als Bijbelkiosk. In deze marktwagen zijn Bijbels en evangelisatiemateriaal in bijna 50 verschillende talen voorradig.  De Bijbelkiosk is op verzoek beschikbaar voor gemeenten. De wagen is ideaal geschikt om op een markt of in het  winkelcentrum in uw stad of dorp te plaatsen.

Door middel van een korte training kunnen we uw gemeente helpen om dit ook in uw stad of dorp te gaan opzetten. Dit kan structureel. Bijvoorbeeld een maandelijkse dag op de markt of in het winkelcentrum maar dit kan ook incidenteel op jaarmarkten of bij evenementen. Ook kan de wagen bij een kerkpleinmarkt gebruikt worden als evangelisatiemiddel.

De wagen is voorzien van een paar duidelijke Bijbelteksten. Hierdoor fungeert de wagen al als een evangelisatiefolder. De aanwezigheid van de wagen geeft vaak al aanleiding tot gesprekken over het geloof. Vanuit de Bijbelkiosk kunt u evangelisatiemateriaal uitdelen en gesprekken aangaan met passanten.

Wilt u gebruik van de wagen maken of meer informatie hebben, neem dan gerust contact met ons op.

Website zien-geloven.nl
Door de commissie evangelisatie is de evangelisatiewebsite www.zien-en-geloven.nl ontwikkeld. Deze website is bedoeld voor mensen die weinig of niets van het christelijke geloof afweten. Met eenvoudige woorden wordt de boodschap van de Bijbel uitgelegd en er is voor de bezoekers ook gelegenheid om vragen te stellen en een Bijbel aan te vragen. Om de website onder de aandacht te brengen zijn er ook visitekaartjes beschikbaar (zie voorbeeld). Deze zijn te bestellen bij het  kerkelijk bureau. 

 • © hersteld hervormde kerk 2017

Ontwerp en realisatie: