Autorisatie

Het extranet is alleen toegankelijk voor leden van de kerkenraad of kerkvoogdij.

  • © hersteld hervormde kerk 2019