• " En hetzij dat een lid lijdt,
    zo lijden al de leden mede
    "
    1 Korinthe 12 vers 26

Extra diaconale collecte voor noodhulp in Malawi - D.V. zondag 7 april 2019

Door zware regenval zijn verschillende gebieden in Malawi getroffen door overstromingen. Velen zijn hun huis en bezittingen kwijtgeraakt. Ook is op veel plaatsen de oogst weggespoeld. Behalve deze schade zijn er ook verschillende mensen verdronken.

Vanwege de grote gevolgen van de ramp heeft de generale diaconale commissie besloten om een extra diaconale collecte te houden D.V. zondag 7 april. De opbrengst van deze collecte zal in overleg en samenwerking met de RPC in Malawi besteed worden aan hulpverlening.

We bevelen de mensen die door deze ramp getroffen zijn van harte in uw voorbede en gaven aan!

  • © hersteld hervormde kerk 2021