mannenbond

Welkom

Die in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, die zal vernachten in de schaduw des Almachtigen. Ik zal tot de Heere zeggen: mijn toevlucht en mijn Burg! mijn God op Welken ik vertrouw.

Het is geen luchthartig optimist die hier spreekt. Neen, psalm 91 verbloemt de harde werkelijkheid niet en spreekt niet alsof er niets te klagen of te vrezen valt. Integendeel, de werkelijkheid van het leven wordt er wel zeer duidelijk in getekend en de bittere mogelijkheden van het leven worden er allemaal in geschetst. Er is haast geen gevaar waaraan de psalmist niet denkt. Er zijn verborgen netten, door volgelvangers gespreid om de argelozen leed aan te doen. Er is een pestilentie die op u loert plotseling over u komt. Er is een pijl die u bij dag dodelijk treft. Er is een schrik die u bij nacht overvalt. Ziekte en verderf sluipen om u heen al schijnt het volle middaglicht. Tegen de felle leeuw bent u met uw kleine kracht niet opgewassen. De giftige adder is niet te ontwijken. De levensnoden omringen u van alle kanten. Ge ziet er duizenden vallen aan uw rechter- en tienduizenden aan uw linkerhand...

En dat is toch de bange werkelijkheid van het leven in deze zondige wereld. Overal en bij dag en bij nacht is grimmige dreiging en benauwing. Velen kunnen dit bange leven dan ook niet aan. Toch staat de psalmist als hij dat alles opgesomd heeft, niet te trillen op zijn benen. Neen, hij weet ook van iets anders, hij weet van de Heere als van zijn Toevlucht en Burg.

Dat mag ons troosten aan het begin van het nieuwe jaar en dat mag ons ook bemoedigen in de nood van de tijd: Ook het nieuwe jaar 2018 is een jaar onzes Heeren. We mogen zitten in Zijn schuilplaats. En het is goed om nabij God te wezen in voor-en tegenspoed, in vreugde en droefheid, gezeten in de schuilplaats, in de geborgenheid van de Allerhoogste, Die tegelijk de Almachtige is. Want er zijn veel machten in deze wereld, menselijke en duivelse machten. Maar wat zullen we vrezen wanneer we bij de Almachtige schuilen?

Zo kunnen zij die de Heere vrezen toch met een rustig hart het nieuwe jaar binnen treden en met vrede voorttrekken. De goddelozen hebben geen vrede, maar wanneer we bij de Heere schuilen, dan is Hij onze vrede. En hoe het dan ook gaat en wat er ook gebeurd in het jaar 2018, Hij zorgt voor Zijn volk. En hoe zwaar ons kruis ook wezen mag en hoe moeilijk de weg ook zijn mag in het nieuwe jaar: Ook 2018 is van de Heere, is een jaar onzes Heeren.

Wijlen ds. A. Vroegindeweij

  • © hersteld hervormde kerk 2018

Ontwerp en realisatie: