hhk diaconaat » direct naar de website
 
banner
 

Nieuwsbrief 2021.3 (december)

Geachte diaken, diaconaal betrokkene, 

Diaconaat is er bijna altijd op gericht om de mensen naar wie omgezien wordt, ‘op eigen benen te laten staan’. De bedoeling is dat de ‘geholpene’ in de toekomst gemakkelijker kan aangeven wat hij of zijn nodig heeft en zelf de regie heeft. Met deze intentie werken wij ook als GDC. Zo willen we onze zusterkerk, de RPC in Malawi, helpen om het plaatselijke diaconaat . Ook gaan we met dove en slechthorende mensen binnen de HHK in gesprek over de vraag wat zij nodig hebben om goed in de gemeente te kunnen participeren. Over deze en andere zaken leest in u deze nieuwsbrief meer. Ten slotte: Gods zegen toegewenst op de Kerstdagen en voor het diaconale werk in 2022!  

 

Met vriendelijke groeten,

Generale diaconale commissie

 
 

Jaarthema 2022: diaconaat in het buitenland 

De GDC behartigt voor de plaatselijke diaconieën de financiële ondersteuning van het buitenlandse diaconaat, waaronder het diaconale werk van onze zusterkerk, de RPC Malawi, namelijk voedselhulp en landbouwprojecten. Daaraan voegen we D.V. januari 2022 een nieuw element toe: het aanstellen van een diaconaal coördinator in Malawi. Om zo het plaatselijk diaconaat daar een impuls te geven. 

 

 

Aandacht voor dove en slechthorende mensen

Vorig jaar kregen wij het signaal dat er binnen de HHK weinig aandacht is voor dove en slechthorende mensen. Aan de hand van een enquête onder diaconieën hebben we geprobeerd om dit te meten. Op 15 januari 2022 gaan we in gesprek met dove en slechthorende mensen zelf: wat hebben zij nodig om ten volle in de gemeente te kunnen functioneren? Geef dit door aan dove en slechthorende gemeenteleden en/of hun ouders! Ten slotte willen we t.z.t. een toerustingsbijeenkomst voor diaconieën organiseren.  

 
 

Toerusting

* Op de donderdagavonden 27 jan., 3 feb. en 17 feb. 2022 zijn er webinars over respectievelijk de jaarrekening en begroting, Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en ANBI. U ontvangt nog een uitnodiging. 

Handreikingen: nieuw zijn: Diaconaat vanuit de kerk in de samenleving en Classicale diaconale commissie (CDC) en classicale diaconale vergadering (CDV); bijgewerkt is de handreiking Richtlijnen voor het geven van financiële ondersteuning aan gemeenteleden.

* Ook andere organisaties geven toerusting, bijvoorbeeld Eleos. Recent lanceerde zij de online cursus pastoraat bij psychische problemen. D.V. 7 april 2022 is er een bijbehorend webinarWilt u dit bericht delen met uw kerkenraad?  

Nieuwe diakenen: voor de overdracht zijn de volgende handreikingen van belang: Algemene informatie en Inwerken van en overdracht aan nieuwe diakenen.

 
 

Boek ds. Joppe ten bate van de oase

Onze voorzitter, ds. J. Joppe, schreef een boek ten bate van diaconaal gastenhuis De Oase te Ouddorp: Ik zal u rust geven, meditaties over troost in moeiten en zorgen. Ds. Joppe maakte deel uit van de interkerkelijke stuurgroep, die aan de wieg stond van De Oase. Nog steeds zijn wij nauw betrokken: onze secretaris, diaken J.J. Verloop, maakt deel uit van Raad van Advies van De Oase. 
[Foto: De Oase] 

 
 

Overzicht gesteunde diaconale projecten in het buitenland

Onlangs verleende de GDC financiële steun aan de volgende noodhulpprojecten in het buitenland: 

* Noodhulp voor vluchtelingen in Cabo Delgado, Dorcas

* Opvang voor kinderen in Nigeria, SDOK

Klik hier voor een overzicht van de noodhulpprojecten die de GDC in 2021 heeft ondersteund. Hier vindt u een beschrijving van de gesteunde projecten.
[Foto: Dorcas]

 

Ter overdenking 

En wij bidden u, broeders, vermaant de ongeregelden, vertroost de kleinmoedigen, ondersteunt de zwakken, zijt lankmoedig jegens allen.  (1 Thess. 5:14) 

 

website

Hoe kun een gemeentelid helpen die financiële problemen heeft? Naar welke instantie kunt u doorverwijzen als iemand psychische problemen heeft? Wat als uzelf als diaconie financiële ondersteuning nodig heeft? Kijk voor al deze vragen op onze website.

 

 

 

contact

Neem voor diaconale vragen contact op met beleidsmedewerker Jan van de Kamp (op vrijdag telefonisch bereikbaar).

 
 

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u zich aangemeld hebt op de website, of omdat u een relatie bent van de HHK. Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Klik dan hier om u af te melden