• " En hetzij dat een lid lijdt,
    zo lijden al de leden mede
    "
    1 Korinthe 12 vers 26

Meer over Financiën

Financiën

Jaarlijks wordt er een (landelijk) collecterooster opgesteld wat met alle diaconieën gedeeld wordt. Meer informatie over dit rooster en andere financiële zaken en regelingen die betrekking hebben op het diaconaat kunt u hieronder vinden.

Giften
Ten behoeve van het diaconale werk kunnen giften worden overgemaakt naar de bankrekening van de generale diaconale commissie: IBAN/rekeningnummer NL87 RABO 0342 0703 47  t.n.v. Kerkelijk Bureau Herst. Herv. Kerk GDC, onder vermelding van de naam van de gever of instantie en:
- Fonds Malawi, als het gaat om een diaconaal project op het zendingsveld in Malawi
- Fonds Psychosociale hulpverlening, als het gaat om ondersteuning van gemeenteleden met psychische nood
- Fonds Noodhulp en rampen, als het gaat om hulp bij rampen, zoals overstromingen, aardbevingen, in binnen-en buitenland
- Gift GDC, voor ondersteuning van algemeen diaconaal werk

ANBI-status
Vanaf 1 januari 2008 zijn giften, gedaan aan goeddoelinstellingen aftrekbaar voor de inkomstenbelasting als de instelling aangemerkt is als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De Hersteld Hervormde Kerk heeft deze status ontvangen. Deze erkenning is een groepsbeschikking voor de landelijke kerk, de classes, gemeenten en diaconieën. Ook de fondsen vallen onder deze beschikking. Daarom komen giften ten behoeve van het diaconale werk in aanmerking voor belastingaftrek binnen de door de Belastingdienst gestelde regels.

Collecterooster
Voor 2018 staan er op het landelijke collecterooster vier landelijke diaconale collecten gepland (D.V.):

1

Diaconale projecten Malawi

In januari 2019

(20 januari)

2

Noodhulp- en Rampenfonds

In maart 2019   

(17 maart)

3

Welzijnsvoorzieningen

In juni 2019

(30 juni)

4

Noodhulp- en rampen

In oktober 2018

(13 oktober)

De bijbehorende brief is hier te downloaden. Per e-mail verstuurde collecteaankondigingen kunt u downloaden onder publicaties.
Klik op het volledige collecterooster van 2019  om die te downloaden.

Fonds ondersteuning diaconieën
De generale diaconale commissie beheert een fonds waarop diaconieën een beroep kunnen doen, die zelf over onvoldoende financiële middelen beschikken om het diaconale werk vorm te geven. Er zijn een aantal richtlijnen geformuleerd voor besteding van gelden uit dit fonds. Voor het fonds kan een aanvraag ingediend worden bij de generale diaconale commissie. Hebt u vragen? Neem dan contact op met het kerkelijk bureau.

Ondersteuning theologiestudenten
Voor diaconieën is een protocol opgesteld wat gebruikt kan worden om vast te stellen of een theologiestudent voor steun van een diaconie in aanmerking komt. Met dit hulpmiddel wil de generale diaconale commissie een handvat geven. Het protocol is hier te downloaden. 

  • © hersteld hervormde kerk 2019