hhk diaconaat » direct naar de website
 
banner
 

Nieuwsbrief 2021.2 (november)

Geachte diaken, diaconaal betrokkene, 

De Heere roept ons op om goed te doen aan allen, in het bijzonder aan de huisgenoten des geloofs (Gal. 6:10). Geloofsgenoten dus in het bijzonder, maar ook niet-kerkelijke mensen uit onze woonplaats of mensen in nood in het buitenland. Over de manier waarop dit gestalte krijgt of kan krijgen, leest u in deze nieuwsbrief meer. Daarnaast krijgt u informatie over andere ontwikkelingen. In de hoop dat dit de liefdevolle bewogenheid met uw naaste, dichtbij of ver weg, aanwakkert of versterkt. 

 

Met vriendelijke groeten,

Generale diaconale commissie (GDC)

 
 

Dienen vanuit de kerk in de samenleving 

Is de kerk geroepen tot dienstbetoon in de samenleving? Zo ja, hoe kan zij daar gestalte aan geven? Over deze vragen hebben we op onze toerustingsdagen begin september op een levendige manier van gedachten gewisseld. Het thema werd ingeleid door dhr. C. van Breugel (Thuis in West/Hart voor West, Rotterdam) en mevr. E. ten Hove (Ontmoeting, Ede). De Powerpoint-presentaties van de lezingen zijn op deze pagina onder het kopje ‘Toerustingsdagen’ te vinden; de uitwerking van de lezingen volgt. 

 

 

Werkbezoek malawi

Vorig jaar was het vanwege corona onmogelijk om naar Malawi af te reizen, dit jaar was een reis naar Malawi wel mogelijk. GDC-leden E.T. Draaijer en H. Smits bezochten  afgelopen september het land, overlegden met de Reformed Presbyterian Church (RPC) van Malawi over de door de GDC ondersteunde diaconale projecten, namen zelf een kijkje bij enkele landbouwprojecten en overlegden hoe het diaconaat in Malawi versterkt kan worden. Zie de impressie van hun reis. 

 
 

Pleegzorg

Naast opvang van een kind of jongere in een gastgezin (gastopvang) bestaat ‘pleegzorg’. Deze vorm van opvang is minder bekend. Het verschil: pleegzorg is een intensiever en langduriger vorm van opvang. Mocht pleegzorg voor jongeren in uw gemeente nodig zijn, dan kunt u hier terecht voor meer informatie. 

 
 

Werkgroep verslavingszorg: lid gezocht

De werkgroep Verslavingszorg, uitgaande van het deputaatschap Diaconale en Maatschappelijke Zorg van de Gereformeerde Gemeenten, is op zoek naar een lid vanuit de HHK. De werkgroep houdt zich bezig met verslavingszorg ten behoeve van de gereformeerde gezindte. Heeft u kennis en ervaring op dit gebied, neem dan contact op met de GDC

 
 

Overzicht gesteunde diaconale projecten in het buitenland

Onlangs verleende de GDC financiële steun aan de volgende noodhulpprojecten in het buitenland: 

* Voedselhulp (mais) > RPC Malawi
* Voedselhulp > ondergrondse kerk
* Landbouwproject (mais) > Art of Charity
* Noodhulp Dara's > ZOA
* Ondersteuning diaconieën in Libanon en Syrië > Stichting Ismaël

Klik hier voor een overzicht van de noodhulpprojecten die de GDC in 2021 heeft ondersteund. Hier vindt u een beschrijving van de gesteunde projecten.

 

Ter overdenking 

Die den verdrukte recht doet, Die den hongerige brood geeft; de HEERE maakt de gevangenen los. (Ps. 146:7)

 

website

Hoe kun een gemeentelid helpen die financiële problemen heeft? Naar welke instantie kunt u doorverwijzen als iemand psychische problemen heeft? Wat als uzelf als diaconie financiële ondersteuning nodig heeft? Kijk voor al deze vragen op onze website.

 

 

 

Contact

Neem voor diaconale vragen contact op met beleidsmedewerker Jan van de Kamp (op vrijdag telefonisch bereikbaar).

 
 

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u zich aangemeld hebt op de website, of omdat u een relatie bent van de HHK. Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Klik dan hier om u af te melden