hhk diaconaat » direct naar de website
 
banner
 

Nieuwsbrief 

Geachte diaken, diaconaal betrokkene, 

Als generale diaconale commissie (GDC) waren we blij dat we in september j.l. ondanks de coronacrisis velen van u konden ontmoeten op onze toerustingsdagen. Op dit moment zou het fysiek bijeenkomen op zo’n dag niet meer mogelijk zijn. Dit laat zien hoe kwetsbaar we zijn. Hopelijk geeft dit ons en u oog voor gemeenteleden en anderen die op elke dag van het jaar met kwetsbaarheid te maken hebben. Om hen in afhankelijkheid van de Heere tot hand en voet te zijn. Over dit onderwerp, diaconaat, en wat wij als GDC daarin voor u willen en kunnen betekenen, informeren we u in deze nieuwsbrief.

 

Met vriendelijke groeten,
Generale diaconale commissie                                                                                                                                      

            

 
 

Gemeenteleden met beperkingen – met gaven 

Ónze landelijke toerustingsdagen van begin september waren aan dit thema gewijd. Hoe kunnen diaconieën en kerkenraden deze groep mensen volop bij het gemeenteleven betrekken? Hoe is het om ouder te zijn van een gehandicapte dochter? Ds. J.R. van Vugt en GDC-lid diaken T.J. Alderliesten gingen op deze vragen in. Beleidsmedewerker Jan van de Kamp gaf een update over het reilen en zeilen van de GDC. De video-opnames en Powerpoint-presentaties van de lezingen zijn op deze pagina onder het kopje ‘Toerustingsdagen’ te vinden; de uitwerking van de lezingen volgt. 

 

 

Handreikingen diaconieën m.b.t. coronacrisis

Graag herinneren we u aan onze handreikingen voor diaconieën met betrekking tot de coronacrisis. Deze zijn licht bijgewerkt en kunt u hier  vinden. De adviezen kunnen u en uw gemeente helpen om in deze tijd om te zien naar elkaar. Laat u ook inspireren door deze vlog over diaconaat door jongeren in coronatijd

 
 

‘Diaconaat voor en door jongeren’

Waarom dienen jongeren bij het diaconale werk betrokken te worden? Verdienen jongeren zelf ook niet de aandacht van diakenen en hoe dan? Hoe kunnen de eilanden van diaconie en jongeren tot een ‘wij-land’ gemaakt worden? Daarover leest u meer in de brochure ‘Diaconaat voor en door jongeren’.

 
 

Jaarrekening 2019

Behoorlijk veel diaconieën hebben in de achterliggende maanden de jaarrekening voor 2019 ingediend. Hartelijk dank hiervoor! Dit jaar hebben wij voor het eerst een korte check gedaan en hebben wij in sommige gevallen suggesties teruggekoppeld. Op die manier willen we u helpen om de diaconale gelden goed te beheren en om de transparantie van de diaconie richting de gemeente te bevorderen.

 
 

OVERZICHT GESTEUNDE DIACONALE PROJECTEN in het buitenland

Onlangs verleende de GDC financiële steun aan de volgende noodhulpprojecten in het buitenland:

hulp in Jemen (o.a. ondersteunen bij rouw- en traumaverwerking en opvoeding, TWR)

corona-gerelateerde noodhulp aan Romagezinnen in de Oekraïne (Dorkas)

het weerbaar maken van vrouwen in Afghanistan in het kader van de coronacrisis (ZOA)

voedselbonnen en thuisonderwijs in Haïti vanwege de coronacrisis (Woord en Daad)

noodhulp vanwege de explosie in Beiroet in augustus j.l. (Dorcas) 

bouw van twee klaslokalen aan de David Livingstone Christian Academy in Zomba (Malawi)

 

Klik HIER voor het overzicht van de noodhulpprojecten die de GDC in 2020 heeft ondersteund. (foto: Dorcas: noodhulp Romagezinnen Oekraïne)

 

 

Ter overdenking 

En ziet, zij brachten tot Hem een geraakte, op een bed liggende. En Jezus, hun geloof ziende, zeide tot den geraakte: Zoon! wees welgemoed; uw zonden zijn u vergeven.

(Matth. 9:1b-2)

 

website

Hoe kun een gemeentelid helpen die financiële problemen heeft? Naar welke instantie kunt u doorverwijzen als iemand psychische problemen heeft? Wat als uzelf als diaconie financiële ondersteuning nodig heeft? Kijk voor al deze vragen op onze website.

 

 

 
 

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u zich aangemeld hebt op de website, of omdat u een relatie bent van de HHK. Wil je deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Klik dan hier om u af te melden