hhk diaconaat » direct naar de website
 
banner
 

Nieuwsbrief 

Geachte diaken, diaconaal betrokkene, 

Zoals in bijna alle nieuwsbrieven die u in deze tijd ontvangt, komt ook in deze mailing de coronacrisis aan de orde. Als diaken of diaconaal betrokkene bent u hier maximaal mee bezig. U bent extra betrokken bij de kwetsbaren in de gemeente, er wordt wellicht vaker een beroep op u gedaan vanwege financiële zorgen en misschien neemt u ook deel aan diaconale initiatieven in de samenleving. Als generale diaconale commissie (GDC) willen we u in deze dingen graag toerusten en willen we ook van uw ervaringen leren. In deze nieuwsbrief leest u meer over deze en over andere dingen waar wij als GDC mee bezig zijn. Wij wensen u in uw diaconale werk de gezindheid van Christus toe, die werkelijk omzag naar anderen!

 

Met vriendelijke groeten,

Generale diaconale commissie (GDC)

 
 

HANDREIKINGEN DIACONIEËN M.B.T. Coronavirus 

Op onze website staat een handreiking voor diaconieën met betrekking tot de coronacrisis. Deze wordt regelmatig ge-update. Hierover bent u per mail geïnformeerd. Met behulp van de handreiking willen we u toerusten hoe u kunt omzien naar elkaar in de gemeente, hoe u oog kunt hebben voor kwetsbare situaties van gemeenteleden (wat betreft werk of kinderen) en hoe u dienend aanwezig kunt zijn in de samenleving.

 

 

DEEL UW ERVARING

Vanuit verschillende gemeenten hoorden we over mooie initiatieven met betrekking tot het dienen in coronatijd, bijvoorbeeld door het opzetten van een hulplijn of door gemeenteleden die nu extra belast zijn, te ontlasten. Heeft u een mooie ervaring die u wilt delen, dan houden wij ons zeer aanbevolen!

 
 

WERKBEZOEK MALAWI

Normaal gesproken zou de nieuwsbrief rond deze tijd gevuld zijn met een verslag en foto’s van het werkbezoek van een afvaardiging van de GDC naar Malawi. In dat land ondersteunen wij noodhulp en voedseluitdeling, die wordt geboden door de Reformed Presybterian Church (RPC). Het zuiden van het land wordt regelmatig getroffen door zware regen en overstroming. Ons werkbezoek kon uiteraard niet doorgaan. Inmiddels is er een complete lockdown in Malawi. Zeer recent hebben wij geld voor het verstrekken van maïszaad en zoete aardappels toegekend. Het is nog onduidelijk of dit nu uitgedeeld kan worden. Op een later moment hopen we in Malawi op bezoek te gaan.

 
 

HANDREIKING BESTEMMING COLLECTEN

Hierboven ging het om een handreiking rond de coronacrisis. Ook op andere terreinen gaan wij als GDC door met het geven van toerusting. Sinds kort kunt op onze site een handreiking over de bestemming van collecten vinden. Aan de hand daarvan kunt u bepalen wat diaconale doelen zijn en wat niet, hoe u een selectie van doelen kunt maken en waarop u daarbij moet letten.

 
 

Overzicht gesteunde diaconale projecten

Onlangs verleende de GDC financiële steun aan noodhulp in Zuid-Soedan en in Malawi. In het eerste land betrof het acute noodhulp vanwege een overstroming. Deze hulp werd geboden door ZOA. In Malawi ging het om het uitdelen van maïszaad en zoete aardappels door de RPC (zie boven). Wilt u een indruk krijgen van de manier waarop noodhulp wordt verstrekt, lees dan het komende nummer van Zicht op de Kerk (ZodK). Daarin wordt verslag gedaan van een (langdurig) project tot wederopbouw van huizen in Sulawesi na een aardbeving in 2018. Klik . HIER om het overzicht met de door de GDC gesteunde projecten te openen.

 

Ter overdenking 

Een iegelijk zie niet op het zijne, maar een iegelijk zie ook op hetgeen der anderen is. Want dat gevoelen zij in u, hetwelk ook in Christus Jezus was (Filip. 2:4-5)

 

website

Hoe kun een gemeentelid helpen die financiële problemen heeft? Naar welke instantie kunt u doorverwijzen als iemand psychische problemen heeft? Wat als uzelf als diaconie financiële ondersteuning nodig heeft? Kijk voor al deze vragen op onze website.

 

 

 
 

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u zich aangemeld hebt op de website, of omdat u een relatie bent van de HHK. Wil je deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Klik dan hier om u af te melden