hhk diaconaat » direct naar de website
 
banner
 

Nieuwsbrief 

Geachte diaken, diaconaal betrokkene, 

Voor u ligt de derde uitgave van een nieuwsbrief in 2016. Wij blikken terug op de gehouden toerustingsdagen en denken wij met u mee hoe u gemeenteleden (financieel) kunt ondersteunen. Onlangs werd Haïti getroffen door orkaan Matthew. De generale diaconale commissie komt daarom in actie voor de getroffenen, in de nieuwsbrief leest u hierover meer. Bidt u mee voor de bevolking van Haïti? 

 

Met vriendelijke groeten,

Generale diaconale commissie 

 
nieuws  

Financiële ondersteuning aan gemeenteleden: hoe doe ik dat als diaken?

Financiële ondersteuning aan gemeenteleden behoort tot een van de taken van de diaconie. Toch is het makkelijker gezegd dan gedaan. Want hoe doe je dit op een goede manier? En hoe kom je als diaken armoede op het spoor? Op dergelijke vragen wordt in de handreiking Financiële ondersteuning aan gemeenteleden ingegaan. Het document is bedoeld als handvat voor diakenen en wil hen op weg helpen. Als bijlage bij de handreiking kunt u hier een voorbeelddocument vinden dat gebruikt kan worden voor het bijhouden van hulpvragen van gemeenteleden. Ook is er een voorbeeldverklaring voor toestemming van gegevensdeling te downloaden.

 
nieuws  

Terugblik toerustingsdagen 

‘Laat diaconale initiatieven in de kerkelijke gemeente opbloeien, zodat het diaconie-diaconaat kan veranderen in gemeente-diaconaat.’ Dat adviseerden diaken M. van der Vliet en diaken H. Smits tijdens de toerustingsdagen. Zo’n 130 diakenen bezochten de bijeenkomst in Oud-Beijerland of Elspeet. De aanwezigen praatten na de lezing met elkaar door over een vijftal casussen, waaronder een casus over een forse schuldproblematiek van een gezin behorend tot de kerkelijk gemeente. Diaken H. Smits gaf het advies om na te gaan of er sprake is van een structureel probleem. Zo ja, dan is het raadzaam om met het gezin om tafel te zitten en door te spreken over de inkomsten en bestedingen. Hij raadde ook aan om bijtijds hulp in te schakelen wanneer nodig. De gehouden presentatie, de casussen en de uitleg over gastopvang zijn te downloaden.

 
nieuws  

Gastopvang 

Onlangs zijn kerkenraden middels een brief geïnformeerd over ontwikkelingen rondom gastopvang. Gastopvang is bedoeld voor kinderen en jongeren voor wie het nodig is om een periode uit de eigen omgeving te zijn om tot rust te komen of waar vanwege problematiek in de thuissituatie verblijf elders nodig is. Het voornemen van de generale diaconale commissie is om gastopvang op te zetten in samenwerking met De Vluchtheuvel. Een kerkbodebericht waarmee u het worden van gastouder onder de aandacht kunt brengen bij gemeenteleden vindt u hier.

 
nieuws  

Collecterooster 2017

In september is naar alle kerkenraden een collecterooster gestuurd met daarin ook een voorstel voor landelijke diaconale collecten. Dit voorstel is te downloaden op de website.

 
nieuws  

Noodhulpactie Haïti  

Orkaan Matthew veroorzaakte onlangs veel ravage in Haïti. Het aantal slachtoffers loopt waarschijnlijk op tot meer dan 1000; vele duizenden mensen raakten dakloos. Volgens de Verenigde Naties hebben maar liefst 1,4 miljoen mensen op korte termijn humanitaire hulp nodig. De generale diaconale commissie komt daarom in actie voor noodhulp in het getroffen gebied. De generale diaconale commissie wil zwaar getroffen families graag helpen, denk hierbij aan het verschaffen van schoon drinkwater, voedsel, medicijnen en hulp bij tijdelijk onderdak. Voor de langere termijn willen wij bijdragen aan de herbouw van de scholen en huizen. Er zal samengewerkt worden met het christelijke noodhulpcluster waarin Woord en Daad en Tear participeren.

Uw steun
Mogen wij op uw steun rekenen? Collecteer als gemeente of maak een gift over voor het project ‘Noodhulp Haïti’. Wilt u Haïti en de getroffen bevolking ook gedenken in uw voorbede? Heel hartelijk dank voor uw betrokkenheid!

 
nieuws  

Noodhulpproject Filipijnen 

In 2013 werd de Filipijnen getroffen door een zware tyfoon. Tijdens het uitvoeren van de noodhulpprojecten op Samar, de Filipijnen, kwam naar voren dat veel jongeren, met name de meisjes, in de afgelegen gemeenschappen na de lagere school niet verder leren. De afstand naar de middelbare school in het centrum van Giporlos is groot en dit brengt hoge reiskosten met zich mee. AMG bouwde daarom met ondersteuning van de generale diaconale commissie een hostel in het centrum van Giporlos waar een groep jongeren gedurende de week kunnen verblijven en op die manier een studie kunnen volgen. Inmiddels is de bouw van dit hostel afgerond en wonen er zo’n 35 studenten in het hostel. De schoolleiding is blij met de komst van het hostel: ‘We bidden dagelijks of het hostel een zegen mag zijn in de levens van de jongeren.’ Het verhaal van Raylan, een van de studenten, leest u hier. Wilt u weten welke projecten de GDC nog meer steunde in 2015 en 2016? Klik dan hier.  

 
 
 

Schrijf u in voor de nieuwsbrief!

Heeft u zich als diaken nog niet ingeschreven voor de nieuwsbrief? Doe dit dan alsnog via de website. Het bestand wordt ook gebruikt voor het versturen van uitnodigingen voor bijeenkomsten waarbij de generale diaconale commissie betrokken is.

 

Ter overdenking 

‘Want ook de Zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen, en Zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen.’

 

(Mark. 10:45)

 

Agenda

Zaterdag 19 november 2016 jongerendag 16+ HHJO (met workshop over diaconaat)

Zondag 4 december 2016 collecte psychosociale hulpverlening

Zaterdag 2 september 2017 toerustingsdag Oud-Beijerland

Zaterdag 9 september 2017 toerustingsdag Elspeet 

 
 

Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je je aangemeld hebt op de website, of omdat je een relatie bent van de HHK. Wil je deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Klik dan hier om je af te melden