• " En hetzij dat een lid lijdt,
    zo lijden al de leden mede
    "
    1 Korinthe 12 vers 26

Meer over Projecten

Projecten

Wilt u weten bij welke projecten de generale diaconale commissie betrokken is? 

Project Huiselijk geweld en kindermishandeling
Recent is door stichting Schuilplaats, De Vluchtheuvel en het ds. G.H. Kerstencentrum het project Huiselijk geweld en Kindermishandeling gestart. Opdrachtgevers zijn de Gereformeerde Gemeenten, de Gereformeerde Gemeenten in Nederland en de Hersteld Hervormde Kerk (generale diaconale commissie).

De doelstelling van het project zijn als volgt:
- Het informeren van de kerkelijke achterban over mogelijkheden voor de aanpak van deze problematiek
- Bewustwording van factoren die geslotenheid bevorderen of in stand houden
- Advisering bij situaties van huiselijk geweld. Dit advies kan worden gevraagd door hulpvragers, maar ook familieleden, docenten, ambtsdragers, gemeenteleden,
jeugdwerkers en dergelijke
- Advisering van seculiere organisaties die werken met reformatorische gezinnen

Meer informatie over het project is hier te vinden.

Noodhulp
Dagelijks bereiken ons berichten van rampen en oorlogsgeweld. Door de geldstromen vanuit plaatselijke gemeenten te bundelen, ontstaat de mogelijkheid om op grote schaal noodhulpprojecten te ondersteunen. De generale diaconale commissie coördineert dit en werkt hierbij samen met organisaties als Open Doors, ZOA en Woord en Daad.

  • © hersteld hervormde kerk 2017

Ontwerp en realisatie: