hhk diaconaat » direct naar de website
 
banner
 

Nieuwsbrief 

Geachte diaken, diaconaal betrokkene, 

Er ligt weer bijna een jaar achter ons en een nieuw jaar voor ons. Aan het begin van 2020 zullen in veel gemeenten nieuwe ambtsdragers en nieuwe diakenen bevestigd worden. Zij moeten zich inwerken in een nieuw werkveld. Daaraan geven we in deze nieuwsbrief aandacht. Ook informeren we u over de recente activiteiten van en ontwikkelingen binnen onze commissie.

 

Wij danken u voor de goede samenwerking in het afgelopen jaar en zien ernaar uit om die in het komende jaar te versterken. Dit willen we doen in afhankelijkheid van de Heere. Zijn Zegen wensen we u toe voor het komende jaar!

 

Met vriendelijke groeten,

Generale diaconale commissie (GDC)

 
 

Landelijke actie: Diaconaat voor en door jongeren

Op 30 november j.l. was het zover: de afsluiting van de landelijke actie ‘Diaconaat voor en door jongeren’ op de HHJO 16+ jongerendag. Namens de GDC nam ds. J. Joppe een deel van de opbrengst van de actie in ontvangst, namelijk het prachtige bedrag van € 52.836,00. Nogmaals hartelijk dank aan de jongeren die zich hiervoor hebben ingezet! De opbrengst willen we als commissie gebruiken om materiaal te ontwikkelen om jongeren bij het diaconaat in de gemeente te betrekken, onder andere door brochures en video’s. Tijdens de jongerendag gaven diaken H. Smits en beleidsmedewerker Jan van de Kamp een workshop over diaconaat voor en door jongeren. Misschien iets voor een avond in uw gemeente?

 
 

Jaarplan GDC - Thema: Dienen in verslavingszorg

Op de generale synode van 22 november j.l. is het jaarplan van de GDC gepresenteerd. Het jaarthema voor 2020 is ‘Diaconaat rond verslavingszorg’. Over dit onderwerp, waarover al een toerustingsdag gehouden is, zult u dit jaar meer horen en lezen. 

 
 

Toerusting nieuwe ambtsdragers

Stel: u bent onlangs verkozen tot diaken. U ziet er naar uit, maar misschien ook tegenop. Een groot en breed werkveld ligt voor u. Hoe dit aan te pakken? Onze brochure toerusting nieuwe diakenen kan u daarbij helpen. U vindt deze hier. Maar misschien heeft u behoefte aan meer toerusting? Uw GDC-beleidsmedewerker Jan van de Kamp wil daarin graag voorzien; neemt u gerust contact op.

 
 

Stel uw vraag, Deel uw ervaring

Ook als u al wat langer diaken bent, kunt u zich afvragen: hoe kan ik dit het beste aanpakken? Zeker omdat er in politiek en samenleving veel dingen veranderen. Welke steun kan de burgerlijke gemeente ons als diaconie bieden ten behoeve van een kwetsbare jongere of oudere uit de gemeente? Hoe kunnen wij als diaconie iets betekenen voor onze wijk of onze plaats? Bij deze vragen is uw GDC-beleidsmedewerker u graag behulpzaam. Laat horen wat u nodig heeft. Dat is een kant van de medaille. Van de Kamp wil ook graag leren van uw ervaringen.

 
 

Overzicht gesteunde diaconale projecten

In 2019 verleende de generale diaconale commissie ondersteuning bij een aantal (natuur)rampen in Malawi, Jemen, Colombia en Irak. We deden dit onder andere met behulp van opbrengsten uit de collecten van het Noodhulp- en Rampenfonds en Diaconale projecten Malawi. Het ging daarbij om steun voor voedselhulp, verbouw van zoete aardappelen en maïs en om de wederopbouw van kerken en huizen, water en sanitair voor vluchtelingen en noodhulp voor gezinnen. Voor het uitvoeren van de projecten wordt er samengewerkt met Woord en Daad, ZOA, de Reformed Presbyterian Church en het christelijk noodhulpcluster (Woord en Daad). Klik HIER om het overzicht met gesteunde projecten te openen.

 

Ter overdenking 

Want ook de Zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en Zijn ziel te geven tot een rantsoen van velen (Markus 10:45).

 

website

Hoe kun een gemeentelid helpen die financiële problemen heeft? Naar welke instantie kunt u doorverwijzen als iemand psychische problemen heeft? Wat als uzelf als diaconie financiële ondersteuning nodig heeft? Kijk voor al deze vragen op onze website.

 

 

 
 

Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je je aangemeld hebt op de website, of omdat je een relatie bent van de HHK. Wil je deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Klik dan hier om je af te melden