hhk diaconaat » direct naar de website
 
banner
 

Nieuwsbrief 

Geachte diaken, diaconaal betrokkene, 

Vanwege onderbezetting is het een hele tijd geleden dat u een nieuwsbrief ontvangen hebt, namelijk in februari. Hoog tijd dus om u op de hoogte te brengen van de nieuwe ontwikkelingen. Dat doen we in deze nieuwsbrief.

 

Met vriendelijke groeten,

Generale diaconale commissie (GDC)

 
 

NIEUWE BELEIDSMEDEWERKER GDC

Wellicht had u al gelezen dat er in de vacature voor beleidsmedewerker is voorzien. Misschien heeft u zelfs al kennis met hem gemaakt op een van de toerustingsdagen voor diakenen. Per ingang van augustus jl. is Jan van de Kamp benoemd voor die functie. U kunt met uw vragen en ideeën bij hem terecht, via e-mail, maar op vrijdag ook telefonisch.

 
 

terugblik toerustingsdagen

We kunnen terugzien op mooie toerustingsdagen, die op 7 en 14 september respectievelijk in Oud-Beijerland en Elspeet zijn gehouden. Vanwege een gehouden onderzoek over verslaving (zie onder) hebben we ons als diakenen gebogen over het thema 'dienen bij verslavingszorg'. Vanuit een lezing en presentatie kregen we een indruk van de nood die er is, hoe we die kunnen signaleren en wat we voor gemeenteleden die ermee kampen, kunnen betekenen. Meer informatie vind u op de website.

 
 

Onderzoek verslavingszorg

Wellicht heeft u het in de zomer in het Reformatorisch Dagblad gelezen: de uitkomsten van het onderzoek naar verslaving binnen de gereformeerde gezindte. Hoewel het middelengebruik van volwassenen onder het landelijk gemiddelde ligt, blijkt verslaving wel degelijk een probleem te zijn, met name onder jongeren. Bovendien blijkt de drempel om het binnen de kerkelijke gemeente te bespreken, hoog te zijn. Meer informatie vindt u hier. De komende tijd gaat de GDC nadenken hoe wij diakenen kunnen toerusten op dit terrein.

 
 

Overzicht gesteunde diaconale projecten

In 2019 verleende de generale diaconale commissie ondersteuning bij een aantal (natuur)rampen in Malawi en Jemen met behulp van opbrengsten uit de collecten van het Noodhulp- en Rampenfonds en Diaconale projecten Malawi. Het ging daarbij om steun voor voedselhulp, verbouw van zoete aardappelen en maïs en om de wederopbouw van kerken en huizen. Voor het uitvoeren van de projecten wordt er samengewerkt met Woord en Daad, ZOA, de Reformed Presbyterian Church en het christelijk noodhulpcluster (Woord en Daad). Eind maart brachten drie commissieleden een visitatiebezoek in Malawi. Klik HIER om het overzicht met gesteunde projecten te openen.

 
 

LANDELIJKE ACTIE: DIACONAAT VOOR EN DOOR JONGEREN

In het afgelopen seizoen zette de GDC zich samen met de HHJO in voor diaconaat voor en door jongeren. Kijk hier voor een verhaal over en hulp bij verslaving, voor Bijbelstudiemateriaal en voor praktijkvoorbeelden van acties van jongeren.

 

Ter overdenking 

Voorwaar zeg Ik u, voor zoveel gij dit één van deze Mijn minste broeders gedaan hebt, zo hebt gij dat Mij gedaan. (Mattheüs 25:40).

 

website

Hoe kun een gemeentelid helpen die financiële problemen heeft? Naar welke instantie kunt u doorverwijzen als iemand psychische problemen heeft? Wat als uzelf als diaconie financiële ondersteuning nodig heeft? Kijk voor al deze vragen op onze website.

 

 

 
 

Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je je aangemeld hebt op de website, of omdat je een relatie bent van de HHK. Wil je deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Klik dan hier om je af te melden