hhk » direct naar de website
 
banner
 

De nieuwsbrief van de Hersteld Hervormde Kerk

Beste lezer,

Eéns per twee weken komen mensen van allerlei leeftijden samen op de Cursus Bijbelse toerusting. Op zaterdagmorgen leren zij veel over de inhoud van het Oude- en Nieuwe Testament, maar ook over de dogmatiek. Verder wordt lesgegeven in het vak ethiek, het omgaan met levensbeschouwelijke vragen in deze tijd. Daarnaast de kerkgeschiedenis vanaf de eerste christengemeente tot aan de kerk van vandaag en alle facetten van praktische theologie. De cursus start op D.V. 8 september. De cursusleiding verzoekt de cursus onder de aandacht te brengen. Er is nog voldoende plaats. Nieuwe cursisten zijn hartelijk welkom!

Hartelijke groet, 
Medewerkers kerkelijk bureau 

 
 
 

Lees hier het actuele beroepings-nieuws!

  Lees meer »
 
 
 
 
 

Collecte opleiding predikanten

Op D.V. 2 september wordt er landelijk  gecollecteerd voor de opleiding van predikanten. De inkomsten zijn bedoeld om het Hersteld Hervormd Seminarie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam in stand te kunnen houden. 

  Lees meer »
 
 
 
 
 

Vacature: Kinderwerkster Den Helder (0,2 fte)

Voor het kinderevangelisatiewerk in Den Helder zijn wij op zoek naar een kinderwerkster. Dit evangelisatiewerk vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad van de HHG te Den Helder.

Lees verder»     

 
 
 

Zendingsdag op D.V. 15 september in Hoevelaken

De landelijke Zendingsdag van de Hersteld Hervormde Kerk wordt dit jaar op D.V. zaterdag 15 september in Expo Hoevelaken georganiseerd. Het thema is ‘Gebogen knieën’.  Sprekers zijn ds. C.J.P. van der Bas (zendingspredikant in Malawi), ds. A. Meuleman (zendingspredikant in Suriname), ds. C. Oorschot en ds. J.C. den Ouden. Er is een kinderprogramma (4-8 en 9-12 jaar), jongerenprogramma (-16), een info- en verkoopmarkt en er is kinderoppas.

Lees verder»
 
 
 

LANDELIJKE ACTIE HHJO 2018-2019

De HHJO gaat het komende seizoen actievoeren voor diaconaat. Het thema van de landelijke actie is: “Wie goed doet, goed ontmoet. Diaconaat voor én door jongeren.” Met de actie wil de HHJO zowel jongeren als leidinggevenden en ambtsdragers bereiken.

Lees verder»
 
 
 

Cursus Bijbelse Toerusting

Op D.V. zaterdag 8 september a.s. begint in Garderen en in Oud-Beijerland de cursus Bijbelse Toerusting weer. De cursusleiders willen de mogelijkheid om zich verder te verdiepen in Gods Woord graag onder uw aandacht brengen. Van harte welkom op de cursus! Verdere informatie over de cursus en over het zich daarvoor opgeven is hier te vinden. Nieuwe cursisten zijn hartelijk welkom!

 
 
 

AVG – Veelgestelde vragen

In mei werd de nieuwe privacywetgeving (AVG) van kracht. Inmiddels zijn de veelgestelde vragen uitgebreid en terug te lezen op onze website. Heeft u vragen, neem dan contact op met de functionaris gegevensbescherming via avg@hhk.nl.

 
 
 

Herdenking Nationale Synode 1618-1619

Het deputaatschap Kerkelijke Eenheid van de Gereformeerde Gemeenten en de Commissie Interkerkelijke Contacten van de Hersteld Hervormde Kerk hebben gezamenlijk het initiatief genomen tot het houden van een symposium en een herdenkingsbijeenkomst in het kader van het feit dat 400 jaar geleden de Nationale Synode van Dordrecht plaats vond. De eerste zittingsdag van de synode was op 13 november 1618. Daarom is besloten het symposium en de herdenkingsbijeenkomst te houden D.V. zaterdag 17 november 2018.

Lees verder »
 
 
 
 

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u zich aangemeld hebt op de website, of omdat u een relatie bent van de HHK. Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Klik dan hier om u af te melden