• " Doch mijn God zal naar
  Zijn rijkdom vervullen
  al uw nooddruft, in heerlijkheid,
  door Christus Jezus.
  "
  Filippenzen 4 : 19
 • " Jezus Christus is gisteren en heden
  Dezelfde en in der eeuwigheid.
  "
  Hebreeën 13 : 8
 • " Volgt Mij na, en Ik zal u
  vissers der mensen maken.

  "
  Mattheüs 4 : 19

Meer over Doe mee!

Terugblik 2018

Gods werk gaat door, maar zijn wij daar ook bij betrokken? Of gaat het ons voorbij en zullen wij straks omkomen in het oordeel? Met die indringende vragen opende ds. W. M. Mulder, de nieuwe voorzitter van ZHHK, de zendingsdag. Velen waren opgekomen om te luisteren naar het Woord van God en naar het getuigenis van de beide zendingspredikanten.

Ds. Oorschot sprak over het belang van het gebed. De Heere Jezus trok Zich vaak terug om alleen te zijn met Zijn Vader. Hij leerde ons ook het volmaakte gebed. Ds. Pieters stelde dat het gebed op alle mensen gericht mag zijn. Iedereen is welkom bij God. Dat mag overal verkondigd worden: Hij is het, Die ons Zijne vriendschap biedt… Maar de reikwijdte van het gebed kent nog een ander aspect: je moet niet veel aan de Heere vragen, je mag alles aan Hem vragen!

De beide zendingspredikanten vertelden van hun werk in Malawi en Suriname. Ds. Van der Bas beloofde de aanwezigen, net als bij zijn uitzending, om dagelijks te bidden voor de gemeenten en de predikanten en de ambtsdragers in Nederland. En vervolgens vroeg hij zijn gehoor om dat ook voor hem te doen en voor het werk in Malawi. Want zonder de Heere Jezus kunnen wij niets doen (Joh.15:5). Het belangrijkste deel van het zendingswerk vindt plaats in Nederland, daar waar in de binnenkamer de Heere gesmeekt wordt om Zijn zegen over het werk.
Ds. Meuleman liet ons zien hoe cultuurverschillen het doorgeven van de Bijbelse boodschap bemoeilijken. Het is erg belangrijk dat je de mensen begrijpt, dat je weet wat hen beweegt. Om vervolgens daarop aan te sluiten in gesprekken en in de prediking. In Suriname kunnen de meeste mensen de Bijbel niet lezen. Op school leren ze Nederlands. Thuis spreken ze hun eigen taal, Sranatongo. Daardoor is het voor hen erg moeilijk om de Bijbeltaal te verstaan. Ds. Meuleman is nu bezig met een vertaalproject van de Kijk- en Luisterbijbel. Hij hoopt daardoor het Woord dichter bij de mensen te brengen.

’s Middags werden alle zendingswerkers toegezongen: “en dat Uw Geest hen ware wijsheid leer’”.
Wat moet dat bemoedigend zijn, te weten dat er zo met je meegeleefd wordt en zo voor je gebeden wordt.
Zo mochten we, na een rijk gezegende dag weer naar huis gaan, met de dringende oproep van de voorzitter om het onderwijs van deze dag mee te dragen in de binnenkamer. Om het bij die God neer te leggen, waarvan de psalmdichter zingt dat hij “nimmer mij heeft afgewezen, noch mijn gebed gehoord ontzeid”. Met veel huiswerk gingen we naar huis. Maar niet ongetroost. Want van de Heere mogen we grote dingen verwachten.

Klik hier om de foto's van de zendingsdag te bekijken.

 • © hersteld hervormde kerk 2019