hhk » direct naar de website
 
banner
 

Rondom het Seminarie 

Geachte lezer,

Hierbij krijgt u de derde aflevering van 'Rondom het Seminarie', de externe nieuwsbrief van het Hersteld Hervormd Seminarie (HHS), op uw scherm. Naast nieuws-items met een terugblik en een vooruitblik kunt u in deze nieuwsbrief artikelen lezen die te maken hebben met het thema ‘Bijbelvakken’.

Ideeën en/of suggesties wat betreft deze nieuwsbrief zijn en blijven welkom.

Kent u iemand die wellicht interesse heeft in de nieuwsbrief van het HHS? Belangstellenden kunnen zich via de website aanmelden om de nieuwsbrief direct in hun mailbox te ontvangen.

 
 
 

Agenda

- 1 september - Opening academisch jaar

- 15 september - Openbaar College ‘Vreemdelingschap’, door dr. R. van Kooten

- 29 september - Openbaar College ‘Sola Scriptura’, door dr. P. de Vries

- 13 oktober - Openbaar College ‘Rechtvaardiging’, door prof. Dr. W. van Vlastuin

De data voor de preekoefeningen zijn nog niet bekend; deze worden naar verwachting medio september gepubliceerd op de website.

 
 
 
 

 

 

Dankzegging gevraagd voor...

… docenten en studenten, die hun werk aan het HHS konden doen.

Voorbede gevraagd voor...

… studenten, die vanwege ziekte hun studie (tijdelijk) moesten neerleggen.

… de gezinnen van de studenten.

 

 

 

Preekconsent en beroepbaar gesteld

Het eind van het cursusjaar is een mooi moment om terug te kijken. Er is hard gewerkt. Verschillende studenten hebben het preekconsent ontvangen en één kandidaat is in de afgelopen periode na de afronding van zijn studie beroepbaar gesteld.

  Lees verder »
 
nieuws  

Opening academisch jaar 2017 - 2018

Op D.V. vrijdag 1 september zal in Putten de opening plaatsvinden van het academisch jaar 2017-2018. Op deze avond zal de Heere een zegen gevraagd worden voor het werk van de docenten, studenten en de activiteiten van het Hersteld Hervormd Seminarie. Tevens is de avond bedoeld om elkaar te ontmoeten.

  Lees verder »
 
 

OPenbare colleges

In september en oktober is er weer gelegenheid om openbare colleges van het HHS te volgen, die georganiseerd worden in samenwerking met Studium Generale van Driestar educatief. Dit jaar herdenken we dat het 500 jaar geleden is dat Luther de 95 stellingen vastspijkerde op de deuren van de kerk in Wittenberg.

  Lees verder »
 
 
 

Verdeling van de studie tussen VU en HHS

Wie aan het Hersteld Hervormd Seminarium studeert, krijgt 40% HHS-docenten en 60% VU-docenten. Deze verdeling heeft te maken met een wettelijke regeling van de overheid, zodat het niet mogelijk is om een groter deel vanuit het HHS in te vullen. Een kleiner deel zou wel mogelijk zijn, bij andere seminaries is dat ook wel het geval, maar als HHS hechten wij wel aan het contact met en de vorming door de docenten uit de Hersteld Hervormde Kerk, zodat we graag de 40% geheel voor eigen rekening nemen.

  Lees verder »
 
 

Hebreeuws

"Met frisse moed mochten we als eerstejaarsstudenten vorig jaar september de studie oppakken. Een blik op het jaarrooster leerde ons dat we al snel een begin zouden maken met de studie van het Bijbels Hebreeuws. De grondtalen (dus het Hebreeuws en het Grieks) staan bekend als lastige hordes in de studie, de vakken hierover blijken in de praktijk struikelvakken te zijn..."

  Lees verder »
 
 

Nieuw-testamentisch Grieks

"Tijdens de colleges Grieks gaan wij samen met een enthousiaste docent (dr. M.A. van Willigen) een poging doen om ons de taal van het Nieuwe Testament eigen te maken. We beginnen met het leren van het alfabet. Na het alfabet gaan we woorden leren en komt de grammatica aan bod. Na verloop van tijd lukt het ons om een gedeelte uit het Nieuwe Testament te lezen. In het begin natuurlijk nog met een woordenboek ernaast..."

  Lees verder »
 
 

De Bijbel over het verbond

"In de module ‘Bijbelse theologie’ worden een aantal clusters van Bijbelboeken behandeld (onder andere de evangeliën en de brieven van Paulus). Daarnaast komen in de modules, die ik geef, een aantal Bijbelse thema’s aan de orde. Eén daarvan is die van het verbond..."

  Lees verder »
 
 

Oude Testament (bachelorscriptie)

"Waar denkt u aan als u Ezechiël 28:11-19 leest? Het is aan te raden om dit Bijbelgedeelte te lezen voordat u met dit artikel verder gaat. In mijn scriptie staat de uitleg van Ezechiël 28:11-19 centraal. Door de kerkgeschiedenis heen is er verschillend over deze profetie gedacht..."

  Lees verder »
     
 
 

Het belang van de exegese voor de prediking

Een veel gehoorde definitie van de prediking is ‘uitleg en toepassing van het Woord van God’. De prediking is niet de verkondiging van een mening van dominee A of B, maar de verkondiging van het Woord van God. Prediking is “Alzo spreekt de HEERE”. 

  Lees verder »
     
 
 

Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je je aangemeld hebt op de website, of omdat je een relatie bent van de HHS. Wil je deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Klik dan hier om je af te melden