hhk diaconaat » direct naar de website
 
banner
 

Nieuwsbrief 

Geachte diaken, diaconaal betrokkene, 

Diaconaat: hoe betrekt u jongeren hierbij? Speciaal voor u als diaken hebben wij een lijst opgesteld van beschikbaar (Bijbel)studiemateriaal voor jongeren. Inmiddels is de samenwerking tussen de generale diaconale commissie en De Vluchtheuvel voor gastopvang officieel van start gegaan. In deze nieuwsbrief leest u hierover meer! 

 

Met vriendelijke groeten,

Generale diaconale commissie 

 
nieuws  

Jongeren en diaconaat

Diaconaat: hoe betrekt u jongeren hierbij? Via de HHJO is Bijbelstudiemateriaal voor jongeren (12-, 16- en 16+) te bestellen over diaconale onderwerpen. Ook zijn er thema-uitgaven beschikbaar. Denk hierbij aan naastenliefde, omgaan met geld en christenvervolging. Tip: plan eens een JV avond over diaconaat!

 
nieuws  

Mantelzorgondersteuning

Als mensen ziek zijn of een handicap hebben worden ze vaak geholpen. Deze hulp komt meestal van familie of vrienden. Maar soms is het sociale netwerk van een gemeentelid die eigenlijk mantelzorg nodig heeft te klein of woont de familie ver weg. In dit soort situaties kunnen vrijwilligers uit een kerkelijke gemeente een helpende hand bieden. Als kerkelijke gemeente kunt u ook een hulporganisatie opzetten. Wij delen hiervoor een aantal adviezen en praktijkervaringen. Zodat u gelijk aan de slag kunt of al bestaande hulp nog beter kunt organiseren. 

 
nieuws  

Samenwerkingsverband De Vluchtheuvel en GDC voor gastopvang officieel van start! 

Met ingang van 1 februari 2017 zijn de generale diaconale commissie van de Hersteld Hervormde Kerk en De Vluchtheuvel een samenwerkingsverband aangegaan voor gastopvang voor kinderen en jongeren. De Vluchtheuvel heeft ruime ervaring in gastopvang en verzorgt al langere tijd gastopvang voor kinderen en jongeren uit de Gereformeerde Gemeenten. Bij gastopvang gaat het om een time-out waarbij een kind of jongere voor een periode van maximaal drie maanden bij een ander gezin verblijft. Dit in de nabije omgeving van de eigen woonplaats. Het is de bedoeling dat een kind of jongere na de gastopvangperiode weer teruggaat naar huis. De Vluchtheuvel wordt verantwoordelijk voor begeleiding van een plaatsing en kijkt vooraf of gastopvang passend is. 

Er zijn brochures beschikbaar voor ambtsdragers, voor aanvraag van gastopvang en het worden van gastgezin. Binnenkort ontvangt u de brochures ook per post. Wilt u als CDC of diaconie een thema-avond beleggen over gastopvang? Neem dan gerust contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken. 

 
nieuws  

Overzicht gesteunde noodhulpprojecten 2016

In 2016 was de generale diaconale commissie betrokken bij diverse diaconale projecten in het buitenland. Een lijst met gesteunde projecten is hier te vinden. In het najaar 2016 werd Haïti getroffen door de orkaan Matthew. Uw bijdrage hiervoor is nog steeds welkom! 

 
 

Diaconaal gemeente-zijn

Hoe betrekt u gemeenteleden bij diaconale initiatieven? En hoe zorgt u ervoor dat diaconaat en het omzien naar elkaar een taak wordt van de gehele gemeente? In de Bijbel is het omzien naar elkaar een taak van iedere christen. In de praktijk zien we vaak dat de taken op een beperkt aantal schouders rusten. Of dat het moeilijk is om vrijwilligers te vinden voor nieuwe taken. Wat zijn de verantwoordelijkheden van een diaken hierin en hoe kan een diaken de gemeenteleden betrekken bij het werk? Lees hier verder voor Bijbelse bezinning en praktische tips! 

 
 
 

Deel uw (Wmo) ervaringen

Participeert u als diaconie in lokale samenwerkingsverbanden (denk hierbij aan psychosociale hulpverlening voor gemeenteleden of andere diensten)? Al dan niet met financiering vanuit de Wmo? Of bent u lid van een diaconaal platform? Deel met ons uw ervaringen!

 

 

Ter overdenking 

‘Hoort, mijn geliefde broeders, heeft God niet uitverkoren de armen dezer wereld, om rijk te zijn in het geloof, en erfgenamen des Koninkrijks, hetwelk Hij belooft dengenen, die Hem liefhebben. Alzo ook het geloof, indien het de werken niet heeft, is bij zichzelven dood. Maar, zal iemand zeggen: Gij hebt het geloof, en ik heb de werken. Toon mij uw geloof uit uw werken, en ik zal u uit mijn werken mijn geloof tonen.’ (Jakobus 2: 5, 17-18).

 

Agenda

Zondag 19 maart 2017
collecte psychosociale hulpverlening en voorbeeld kerkbodebericht 

 

Zaterdag 2 september 2017 toerustingsdag Oud-Beijerland

 

Zaterdag 9 september 2017 toerustingsdag Elspeet 

 

Voor alle data geldt: Deo Volente

 
 

Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je je aangemeld hebt op de website, of omdat je een relatie bent van de HHK. Wil je deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Klik dan hier om je af te melden