• " Doch mijn God zal naar
  Zijn rijkdom vervullen
  al uw nooddruft, in heerlijkheid,
  door Christus Jezus.
  "
  Filippenzen 4 : 19
 • " Jezus Christus is gisteren en heden
  Dezelfde en in der eeuwigheid.
  "
  Hebreeën 13 : 8
 • " Volgt Mij na, en Ik zal u
  vissers der mensen maken.

  "
  Mattheüs 4 : 19

Erik en Margriet Ju

Met plezier willen we ons aan u voorstellen. Wij zijn Erik & Margriet Ju. We voelen het als een voorrecht om voor de ZHHK werkzaam te mogen zijn in Malawi.
We woonden tot voor onze uitzending naar Malawi met genoegen in Dirksland. We zijn getrouwd in 2004. Margriet komt oorspronkelijk uit Dirksland, Erik is geboren en getogen in Herkingen. Daar zijn we ook lid van de Hersteld Hervormde Gemeente.

In Nederland was Erik werkzaam als inkoper en MT-lid bij een bedrijf dat actief is in kunststof verpakkingen, voornamelijk primaire levensmiddelenverpakkingen. Daarnaast was hij sinds 2006 lid van de SGP-fractie in de gemeenteraad van Dirksland en later Goeree-Overflakkee.
In de Hersteld Hervormde Gemeente van Herkingen was Erik lid van kerkvoogdij vanaf 2004. In 2011 mocht hij daar ook dienen als ouderling. Een korte periode, namelijk van september 2015 tot en met december 2016, was hij lid en scriba van het Breed Moderamen van de classis Zuid-West HHK.
Margriet was leerkracht op de christelijke basisschool “Prins Maurits” in Dirksland. Ze is daar juf geweest van verschillende groepen: 1, 2 en 3. De meeste jaren is ze daar ook lid geweest van het Management AdviesTeam.

Eind 2016 / begin 2017 hebben we onze werkzaamheden neergelegd. Tussendoor werd één en ander afgerond en voorbereid voor het vertrek naar Malawi.

In Malawi gaat Erik aan de slag als (vrijwillige) organisatiedeskundige. Het streven is om de Reformed Presbyterian Church of Malawi te helpen naar een duurzame vorm van zelfstandigheid. De ZHHK heeft geruime tijd hulp geboden en zoekt ernaar om die hulp af te bouwen. Om dat op een verantwoorde manier te kunnen doen, willen we de RPC enige hulp bieden om zowel financieel als organisatorisch ‘sustainable’ te worden. Juist dat getuigt van respect voor de Afrikaanse kerk.

Alhoewel het niet eenvoudig is om dit gestalte te geven, mogen we niet nalaten om de RPC proberen op eigen benen te laten staan. In meerdere opzichten willen we gelijk zijn en willen we ongelijkheid juist vermijden of opheffen.
Ik hoop met de RPC mee te denken welke weg ingeslagen moet worden. Maar belangrijk is en blijft dat het hun eigen keuzes zijn. We moeten en mogen hen hierin op geen enkele manier dwingen, we willen hen slechts tot een hand en een voet zijn.
We hopen en bidden van harte daarmee de kerk in Malawi een dienst te bewijzen, opdat ook daar op goede wijze de kerk georganiseerd wordt. Maar veel belangrijker nog: dat daarmee de Evangelieverkondiging doorgang mag blijven vinden.

Margriet heeft contacten gelegd met de internationale school in Zomba. Daar hoopt ze met de kinderen te gaan werken, in de groep of individueel. Op welke manier dat precies in het vat gegoten wordt, is nog niet helemaal duidelijk. Maar van de ‘head master’ van de school bleek wel dat extra hulp welkom is.

Wilt u voor ons werk, maar zeker ook voor het werk van familie Van der Bas, bidden? Uw meeleven is belangrijk, uw meebidden onmisbaar.

 • © hersteld hervormde kerk 2018

Ontwerp en realisatie: