• " Doch mijn God zal naar
  Zijn rijkdom vervullen
  al uw nooddruft, in heerlijkheid,
  door Christus Jezus.
  "
  Filippenzen 4 : 19
 • " Jezus Christus is gisteren en heden
  Dezelfde en in der eeuwigheid.
  "
  Hebreeën 13 : 8
 • " Volgt Mij na, en Ik zal u
  vissers der mensen maken.

  "
  Mattheüs 4 : 19

Meer over Zendingscommissies

Ontmoetings- en toerustingsdag 2022

D.V. zaterdag 3 december 2022 wordt door Zending Hersteld Hervormde Kerk een ontmoetings- en toerustingsdag belegd. Deze bijeenkomst is bedoeld voor iedereen die  betrokken is bij en/of geïnteresseerd is in het zendingswerk. Te denken valt bijvoorbeeld aan leden van de gemeente die zich afvragen of zij een roeping hebben voor het zendingswerk, ouders/kinderen van hen die werkzaam zijn in het zendingswerk of zich daartoe aangetrokken voelen, leden van thuisfrontcommissies, kerkenraden en PZC’s en tenslotte alle gemeenteleden die de zending een warm hart toedragen. 

De dag is als volgt ingedeeld:

 • Het ochtendprogramma bestaat uit twee lezingen voor hen die zich bezinnen op een uitzending. In de eerste lezing staat de vraag ‘heb ik een roeping nodig’ centraal, in de tweede lezing gaat het over de psychische vereisten voor de zendingswerker.
 • Het middagprogramma bevat diverse workshops, gericht op verschillende doelgroepen. Daarnaast is er een lezing over de blijvende taak van zending.

Er is gedurende de dag ruimte voor het stellen van uw vragen, contact en ontmoeting staan centraal.

U bent van harte uitgenodigd op D.V. zaterdag 3 december 2022. De dag vindt plaats in de HHG te Woudenberg, Frans Halslaan 21, 3931 LT, Woudenberg. De dag start om 10.00 uur en wordt om 15.00 uur afgesloten, de lunch is inbegrepen. Aan deze dag zijn geen kosten verbonden, er zal wel een collecte gehouden worden ter bestrijding van de onkosten. Aanmelding kan door onderstaand aanmeldformulier in te vullen of door een e-mail te sturen naar info@zhhk.nl

Aanmeldformulier

 • © hersteld hervormde kerk 2022