• " Doch mijn God zal naar
  Zijn rijkdom vervullen
  al uw nooddruft, in heerlijkheid,
  door Christus Jezus.
  "
  Filippenzen 4 : 19
 • " Jezus Christus is gisteren en heden
  Dezelfde en in der eeuwigheid.
  "
  Hebreeën 13 : 8
 • " Volgt Mij na, en Ik zal u
  vissers der mensen maken.

  "
  Mattheüs 4 : 19

Meer over Zendingscommissies

Gebedspunten

Het zendingswerk in uw gebed gedenken is van groot belang. Bidden voor zendingswerkers is namelijk meer dan alleen meeleven; het is meedoen! Paulus roept immers op om met hen te strijden in de gebeden (Rom. 15:30). Daar wordt u ooktoe opgeroepen!

Bidt u mee voor:

 • Voor ds. Van der Bas, Erik en Margriet Ju en Marijke van der Plaat dat ze met vreugde hun werk mogendoen in Suriname en Malawi.

 • Een goede start van het nieuwe opleidingsjaar op de Bijbelschool in Zomba.

 • De duisternis in het dorp is groot: alcohol verslaving, drugs verslaving, losbandigheid op het gebied van seksualiteit met alle gevolgen van dien, het open staan voor occulte zaken en het bezig zijn daarmee.  Bid dat God krachtig zal gaan werken in dit dorp, dat de duivel in Powakka terrein zal verliezen en banden met de duisternis verbroken zullen worden. Tot verheerlijking van God.

 • De kinderen en jongeren die Marijke mag ontmoeten op de club en in het dorp. Het is voor hen niet makkelijk. Goede voorbeelden zijn er nauwelijks voor hen. Er wordt aan hen getrokken. Breken met zonden en zondige gewoontes kost strijd. Bidt dat ze verlangen krijgen om die strijd te gaan voeren en dat ze Gods kracht en vrede mogen ervaren in die strijd.  

 • De christenen in het dorp een toegewijd leven mogen leiden aan God. Dat ze een helder licht mogen zijn voor hun omgeving en niet op twee gedachten zullen hinken. Maar zich radicaal zullen afkeren van zonden en zondige gewoontes, zichzelf zullen verloochenen en Jezus zullen volgen. Bid dat ze bemoedigd mogen worden om zo een getuige van Christus in hun eigen omgeving te zijn. 

 • Marijke dat haar hart dagelijks mag overstromen van liefde van God en voor God. Dat zij Gods beeld meer en meer gelijkvormig mag worden en mensen in de ontmoeting met mij iets van God mogen zien. Bid dat zij zichzelf steeds weer mag verloochenen en  in alles gericht mag zijn op Gods eer en getrouw met Hem mag leven. Bid dat zij dagelijks geleid mag worden door Gods Geest en zij zo door Hem wijsheid en licht mag ontvangen in het werk en de ontmoetingen met anderen. 

 • Bid dat Gods Koninkrijk zal komen en Zijn wil zal geschieden! Want van Hem is de kracht en de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Halleluja!

 • Voor de invulling van de vacature van bureaumanager.

Dankt u mee voor:

 • God is het die regeert, die alles in Zijn handen houdt. Hij gaat door met Zijn werk door alles heen. Dank God dat ons leven en Zijn Kerk veilig is in Zijn handen. Hij zal er zeker voor zorgen dat heel Zijn Kerk thuis komt bij Hem. Wat een veilige schuilplaats! Wat een troost en wat een zekerheid! Wat een grote, goede God!
 • Danken voor Gods bewaring en bescherming iedere dag. (Over de weg, voor ziekte, voor dieren.)
 • Danken voor de ontmoetingen die Marijke iedere week met kinderen en jongeren mag hebben. Er wordt serieus meegedaan op de clubs. 
 • Danken dat Marijke mag merken dat mensen me steeds meer gaan vertrouwen en mij steeds meer gaan vertellen. Danken dat zij haar leven met hen mag delen. En bid dat door die relatie heen mensen iets van God mogen leren kennen. 

 

 • © hersteld hervormde kerk 2022