• " Doch mijn God zal naar
  Zijn rijkdom vervullen
  al uw nooddruft, in heerlijkheid,
  door Christus Jezus.
  "
  Filippenzen 4 : 19
 • " Jezus Christus is gisteren en heden
  Dezelfde en in der eeuwigheid.
  "
  Hebreeën 13 : 8
 • " Volgt Mij na, en Ik zal u
  vissers der mensen maken.

  "
  Mattheüs 4 : 19

Verlof

Verlof is een periode van bezoeken, voorlichting en gesprekken. Een periode om terug te blikken, maar ook om vooruit te zien.

Tijdens de afgelopen verlofperiode heb ik door Nederland gereisd om in verschillende gemeenten voorlichting te geven. Het is bemoedigend om te merken dat er belangstelling is, dat ook kinderen geïnteresseerd zijn. Het is bemoedigend om te merken dat mensen van harte meeleven, dat er allerlei acties worden gehouden en collectes worden opgehaald voor het werk in Suriname.

Maar vooral is het bemoedigend om te merken dat er mensen zijn die meebidden voor het werk en voor ons als werkers in Suriname. Dat is nodig, we merken dat de vorst van de duisternis ook hier niet stil zit. We merken dat, juist als het werk groeit, hij er alles aandoet om het te verstoren. Maar we weten ook dat God alles in Zijn handen heeft.

Na een van de voorlichtingen kwam een kind naar me toe, wat verlegen. Tijdens de voorlichting had ik verteld over de roeping van de Heere naar Suriname, maar ook over de opdracht aan alle gelovigen om te vertellen over de Hem, dichtbij of ver weg. Ze zei heel schuchter: “Ik wist nooit wat ik wilde worden, maar misschien kan ik ook zendeling worden.” Heel puur en pril is er een zaadje geplant in haar hart, wie weet wat de toekomst brengt. Zeker is: God werkt in kinderharten, waar ook ter wereld. Zodat Zijn werk door zal gaan door de geslachten heen. Psalm 146: 10: De HEERE zal in eeuwigheid regeren; uw God, o Sion! is van geslacht tot geslacht. Hallelujah!

Annelies Sabajo-Groothuis

 • © hersteld hervormde kerk 2018

Ontwerp en realisatie: