• " Doch mijn God zal naar
  Zijn rijkdom vervullen
  al uw nooddruft, in heerlijkheid,
  door Christus Jezus.
  "
  Filippenzen 4 : 19
 • " Jezus Christus is gisteren en heden
  Dezelfde en in der eeuwigheid.
  "
  Hebreeën 13 : 8
 • " Volgt Mij na, en Ik zal u
  vissers der mensen maken.

  "
  Mattheüs 4 : 19

Meer over Over Zending

Redactie

Eindredactie
Dhr. P. Vogelaar
Tel. (0344) 602311
E-mail: pieter-vogelaar@hetnet.nl

Email ZOZ: zoz@zhhk.nl

 • © hersteld hervormde kerk 2019