• " Doch mijn God zal naar
  Zijn rijkdom vervullen
  al uw nooddruft, in heerlijkheid,
  door Christus Jezus.
  "
  Filippenzen 4 : 19
 • " Jezus Christus is gisteren en heden
  Dezelfde en in der eeuwigheid.
  "
  Hebreeën 13 : 8
 • " Volgt Mij na, en Ik zal u
  vissers der mensen maken.

  "
  Mattheüs 4 : 19

Meer over Over Zending

Zicht op zending

Om de achterban te informeren over de voortgang van het zendingswerk, gaf de Zending Hersteld Hervormde Kerk het zendingsblad Zicht op Zending uit. DIt was onderdeel van het ledeninformatieblad Zicht op de Kerk. De lezers van het blad ontvingen via het zendingsblad structureel informatie over de voortgang van het werk. 

Met ingang van januari 2021 zijn het ledeninformatieblad Zicht op de Kerk en het Kerkblad samengevoegd, waarmee Zicht op Zending is komen te vervallen. Commissie zending verzorgt sindsdien periodiek een artikel over de voortgang van het zendingswerk, in het samengevoegde blad Zicht op de Kerk. Voor meer informatie omtrent Zicht op de Kerk, klik hier

 

 

 • © hersteld hervormde kerk 2021