• " Doch mijn God zal naar
  Zijn rijkdom vervullen
  al uw nooddruft, in heerlijkheid,
  door Christus Jezus.
  "
  Filippenzen 4 : 19
 • " Jezus Christus is gisteren en heden
  Dezelfde en in der eeuwigheid.
  "
  Hebreeën 13 : 8
 • " Volgt Mij na, en Ik zal u
  vissers der mensen maken.

  "
  Mattheüs 4 : 19

Meer over Over Zending

Zicht op zending

Om de achterban te informeren over de voortgang van het zendingswerk, geeft de Zending Hersteld Hervormde Kerk een zendingsblad uit. De lezers van het blad ontvangen via het zendingsblad structureel informatie over de voortgang van het werk. Wanneer de lezers van de ontwikkelingen op de hoogte zijn, geeft dit betrokkenheid op het werk.

Naast informatie over de voortgang van het zendingswerk, worden via het zendingsblad artikelen of rubrieken aangeboden met de bedoeling de lezers bewust te maken van de roeping tot zending.

De ZOZ wordt gratis verstrekt aan alle Hersteld Hervormde gemeenten en andere belangstellenden.

 • © hersteld hervormde kerk 2019