• " Doch mijn God zal naar
  Zijn rijkdom vervullen
  al uw nooddruft, in heerlijkheid,
  door Christus Jezus.
  "
  Filippenzen 4 : 19
 • " Jezus Christus is gisteren en heden
  Dezelfde en in der eeuwigheid.
  "
  Hebreeën 13 : 8
 • " Volgt Mij na, en Ik zal u
  vissers der mensen maken.

  "
  Mattheüs 4 : 19

Zicht op zending is verschenen!

16 februari 2018

Er is weer een nieuwe uitgave van Zicht op Zending verschenen!

In dit nummer vertellen dominee Oomen en dominee Klopstra over hoe ze hun terugkeer naar Nederland vanuit Malawi (hebben) ervaren. Daarnaast wordt Marijke van der Plaat voorgesteld als toekomstig kinderwerkster in Suriname. Dominee Pieters schrijft in de rubriek 'visie' over John Paton, zendeling op de Nieuwe Hebriden. Het vervolg op het artikel 'Een Boek dat tot leven komt' van Michel en Erna Pauw kunt ook in dit nummer lezen. En tot slot wordt u geïnformeerd over het project om de kinderbijbel Kijk en Luister naar het Sranantongo (Suriname) te vertalen.

Klik hier om Zicht op Zending te openen.

 • © hersteld hervormde kerk 2018

Ontwerp en realisatie: