• " Doch mijn God zal naar
  Zijn rijkdom vervullen
  al uw nooddruft, in heerlijkheid,
  door Christus Jezus.
  "
  Filippenzen 4 : 19
 • " Jezus Christus is gisteren en heden
  Dezelfde en in der eeuwigheid.
  "
  Hebreeën 13 : 8
 • " Volgt Mij na, en Ik zal u
  vissers der mensen maken.

  "
  Mattheüs 4 : 19

Meer over Nieuws

Zicht op ds. en mevr. Van der Bas

Er is weer een nieuwsbrief beschikbaar van dominee en mevrouw Van der Bas. 

Met vreugde hebben dominee en mevrouw Van der Bas het werk in de dienst van de HEERE op het zendingsveld weer ter hand genomen. Na een maandje vakantie in Nederland keerden ze begin september weer terug naar huis. Lees in de nieuwsbrief meer over hun werkzaamheden.

 • © hersteld hervormde kerk 2021