• " Doch mijn God zal naar
  Zijn rijkdom vervullen
  al uw nooddruft, in heerlijkheid,
  door Christus Jezus.
  "
  Filippenzen 4 : 19
 • " Jezus Christus is gisteren en heden
  Dezelfde en in der eeuwigheid.
  "
  Hebreeën 13 : 8
 • " Volgt Mij na, en Ik zal u
  vissers der mensen maken.

  "
  Mattheüs 4 : 19

Meer over Nieuws

Zicht op ds. en mevr. Van der Bas

Er is weer een nieuwsbrief beschikbaar van dominee en mevrouw Van der Bas. 

In deze nieuwsbrief vertelt dominee Van der Bas over zijn werkzaamheden rondom het afronden van het studiejaar in Malawi. Klik hier om de nieuwsbrief te openen. 

 • © hersteld hervormde kerk 2022