• " Doch mijn God zal naar
  Zijn rijkdom vervullen
  al uw nooddruft, in heerlijkheid,
  door Christus Jezus.
  "
  Filippenzen 4 : 19
 • " Jezus Christus is gisteren en heden
  Dezelfde en in der eeuwigheid.
  "
  Hebreeën 13 : 8
 • " Volgt Mij na, en Ik zal u
  vissers der mensen maken.

  "
  Mattheüs 4 : 19

Zicht op ds. en mevr. Van der Bas

15 maart 2018

Met dankbaarheid jegens de HEERE mogen we uitschrijven dat het ons goed gaat!

Klik hier om de nieuwsbrief te lezen. 

Wilt u op de hoogte blijven van het werk van ds. Van der Bas in Malawi? Meld u aan voor zijn nieuwsbrief via famvanderbasmalawi@gmail.com.

 • © hersteld hervormde kerk 2018

Ontwerp en realisatie: