• " Doch mijn God zal naar
  Zijn rijkdom vervullen
  al uw nooddruft, in heerlijkheid,
  door Christus Jezus.
  "
  Filippenzen 4 : 19
 • " Jezus Christus is gisteren en heden
  Dezelfde en in der eeuwigheid.
  "
  Hebreeën 13 : 8
 • " Volgt Mij na, en Ik zal u
  vissers der mensen maken.

  "
  Mattheüs 4 : 19

Meer over Nieuws

Zendingsechtpaar op verlof

18 augustus 2022

Vanuit HHG Moerkapelle is een echtpaar uitgezonden naar Centraal-Azië om het Evangelie te brengen in een gesloten land. 

Van medio oktober tot eind december zijn zij met verlof in Nederland en beschikbaar om een presentatie te verzorgen over het werk van de afgelopen 7 jaar. Is dit iets voor uw gemeente? U kunt dan contact opnemen via leefmee.vep@outlook.com.

 • © hersteld hervormde kerk 2022