• " Doch mijn God zal naar
  Zijn rijkdom vervullen
  al uw nooddruft, in heerlijkheid,
  door Christus Jezus.
  "
  Filippenzen 4 : 19
 • " Jezus Christus is gisteren en heden
  Dezelfde en in der eeuwigheid.
  "
  Hebreeën 13 : 8
 • " Volgt Mij na, en Ik zal u
  vissers der mensen maken.

  "
  Mattheüs 4 : 19

Zending en corona

17 maart 2020

De ZHHK heeft er oog voor dat op dit moment onze zendingswerkers in een moeilijke situatie verkeren.

Dit doordat het corona-virus zich verspreidt en de reismogelijkheden beperkt worden. Daarom heeft zij een Crisis Management Team ingesteld dat de ontwikkelingen nauwkeurig volgt en goed contact onderhoudt met de zendingswerkers.

Mochten er bij het thuisfront vragen zijn, kan er contact opgenomen worden met het bureau zending (0318-505541 / info@zhhk.nl).

De achterban wordt opgeroepen tot voorbede voor de zendingswerkers in deze bijzondere omstandigheden.  

 • © hersteld hervormde kerk 2020