• " Doch mijn God zal naar
  Zijn rijkdom vervullen
  al uw nooddruft, in heerlijkheid,
  door Christus Jezus.
  "
  Filippenzen 4 : 19
 • " Jezus Christus is gisteren en heden
  Dezelfde en in der eeuwigheid.
  "
  Hebreeën 13 : 8
 • " Volgt Mij na, en Ik zal u
  vissers der mensen maken.

  "
  Mattheüs 4 : 19

Voorjaarszendingscollecte

19 februari 2021

Voorjaarszendingscollecte

Kom en zie! 
Als je iets bijzonders hebt ontdekt, zul je dat graag aan een ander willen vertellen of laten zien. Je wilt de ander laten delen in jouw verbazing of blijdschap.  

Als je ontdekt Wie Jezus Christus is, wil je je verwondering daarover delen, zodat een ander dat ook weet en Hem ook leert kennen. Zo begon het lang geleden, toen de eerste discipelen werden geroepen. Filippus vertelt aan zijn vriend Nathanaël dat hij de Messias heeft gevonden! ‘Kom en zie!’ Kom mee, Nathanaël! Zie wie Hij is! De Messias, die beloofd was! 

Sinds Filippus’ oproep ‘Kom en zie!’ is die oproep verspreid; de eeuwen door, de landen door, de volken door. Steeds waren er mensen die tegen anderen zeiden: Kom en zie! Jezus Christus is de Zoon van God, de Zaligmaker! 

Ook vandaag de dag wordt diezelfde oproep nog gedaan. In evangelisatie, in zending, in kerken, overal waar het Evangelie klinkt, wordt het gezegd: Kom en zie! Hij is daar! Hij, Die alles anders heeft gemaakt door Zijn dood en opstanding! Hij, Die de zonde van de wereld wegdraagt. Hij, het Lam van God! 

Uw steun 
Wilt u de verspreiding van die blijde boodschap ook ondersteunen? Geef dan een bijdrage aan de voorjaarszendingscollecte. De opbrengst van deze collecte is bestemd voor het werk in Suriname en Malawi. Voor meer informatie over de werkzaamheden van de ZHHK op beide zendingsvelden, klik hier. U kunt ons ook steunen door een gift over te maken (IBAN: NL61 RABO 0113 2182 30, t.n.v. Zending Hersteld Hervormde Kerk te Veenendaal) of door middel van online doneren. We bedanken u alvast hartelijk voor uw bijdrage! 

Poster
Download hier de poster voorjaarszendingscollecte.

 • © hersteld hervormde kerk 2021