• " Doch mijn God zal naar
  Zijn rijkdom vervullen
  al uw nooddruft, in heerlijkheid,
  door Christus Jezus.
  "
  Filippenzen 4 : 19
 • " Jezus Christus is gisteren en heden
  Dezelfde en in der eeuwigheid.
  "
  Hebreeën 13 : 8
 • " Volgt Mij na, en Ik zal u
  vissers der mensen maken.

  "
  Mattheüs 4 : 19

Verlofdata zendingswerkers

01 april 2018

In de komende zomerperiode (augustus en september) hopen zowel dominee C.J.P. van der Bas als dominee A. Meuleman op verlof te komen naar Nederland. 

Beide predikanten zijn in de maand september beschikbaar voor een presentatie bij u de gemeente. Voor het afspreken van een presentatie kunt u contact opnemen met het zendingsbureau (e-mail: info@zhhk.nl of tel.: 0318-505541).

In tegenstelling tot de berichtgeving in de ZOZ, kunt u voor het afspreken van preekbeurten rechtstreeks contact opnemen met de predikanten. 

 • © hersteld hervormde kerk 2018

Ontwerp en realisatie: