• " Doch mijn God zal naar
  Zijn rijkdom vervullen
  al uw nooddruft, in heerlijkheid,
  door Christus Jezus.
  "
  Filippenzen 4 : 19
 • " Jezus Christus is gisteren en heden
  Dezelfde en in der eeuwigheid.
  "
  Hebreeën 13 : 8
 • " Volgt Mij na, en Ik zal u
  vissers der mensen maken.

  "
  Mattheüs 4 : 19

Verlof Irene Swets

Hierbij willen wij u informeren dat Irene Swets, werkzaam voor stichting Stéphanos in Zambia, D.V. januari en februari 2020 in Nederland hoopt te zijn. 

Een verlofperiode die in het teken staat van het informeren van de achterban en het inzamelen van financiële middelen om weer een nieuw jaar werkzaam te kunnen zijn in Zambia.  

Het project waarvoor Irene werkzaam is heeft als doel de bevolking bekend te maken met het Woord van God. Dit wordt onder andere gedaan door middel van bewustmaking, toerusting en begeleiding van de lokale mensen, zie www.ireneinzambia.jouwweb.nl.

Irene is bereid ook in uw gemeente meer over het werk te vertellen (januari en februari 2020). Wanneer hiervoor belangstelling is, kunt u contact opnemen met de thuisfrontcommissie via tfcvoorzambia@gmail.com. Wij bespreken dan graag met u wat de mogelijkheden zijn.

Hartelijke groet,
De thuisfrontcommissie van Irene

Zendingsbijeenkomst 2018

bekijk alle albums

 • © hersteld hervormde kerk 2019